Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

11 kwietnia 2017, 11:00 - 11 kwietnia 2017, 13:00

Polityki i strategie kulturalne | obrady 11 kwietnia, godz. 11.00 | prowadzenie: Agata Bachórz i Krzysztof Satchura

W ostatnich latach sektor kultury w Polsce stał się polem intensywnych badań. Jego efektem są dziesiątki, jeśli nie setki analiz i opracowań, zwiększających wiedzę opinii publicznej na temat tego, jaka jest dziś polska kultura. Co ciekawe relatywnie mało uwagi w tych studiach poświęca się sferze, która ramuje logikę działań kulturowych, czyli polityce kulturalnej. Chcielibyśmy zastanowić się, z czego wynika to zaniedbanie i jakie są jego konsekwencje. W epoce myślenia o kulturze żywej i poszerzonej, gdy kulturze przypisuje się doniosłą rolę i społeczne znaczenie, słabość polityk kulturalnych świadczy o strukturalnej słabości całego systemu kultury.

Stawiamy tezę, że kultura nie jest ważnym elementem polityk rozwojowych w Polsce, często też traktuje się ją instrumentalnie, jako proste narzędzie do osiągania celów (przede wszystkim promocyjnych i edukacyjnych). Nie ma również jasności odnośnie tego, jak mógłby przebiegać proces tworzenia polityk kulturalnych, jacy aktorzy powinni być w nim uwzględnieni oraz co ma właściwie być jego zasadniczym efektem. Kluczowe znaczenie w dyskusji stolikowej będzie miało przemyślenie, jakie mogą być cele pomorskiej polityki kulturalnej, uwzględniającej aspiracje i potrzeby różnych aktorów społecznych (w tym: instytucjonalnych).

Zgłoś swój udział

Osoby prowadzące

Agata Bachórz – adiunkt w Zakładzie Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą uczestnictwa w kulturze, stylów życia i antropologii jedzenia. Prowadziła badania na temat podróży do Rosji i ich powiązań z polską tożsamością (Rosja w tekście i w doświadczeniu. Analiza współczesnych polskich relacji z podróży, Kraków: Nomos 2013). Kierowała zespołowym polsko-islandzkim projektem na temat powiązań czasu wolnego i mobilności. Od kilku lat jest również członkinią zespołu badań nad kulturą powołanego w Gdańsku we współpracy Instytutu Kultury Miejskiej, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach prac zespołu współtworzyła monografie na temat nowych modeli uczestnictwa w kulturze (2014), problemów środowiska artystycznego (2015) oraz hierarchii kulturowych (2016).

Krzyszof Stachura – socjolog i badacz społeczny. Adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Założyciel Ośrodka Badań i Analiz Społecznych. Jego głównymi obszarami zainteresowań są antropologia nowych technologii i praktyki uczestnictwa w kulturze. Publikował m. in. w “Kulturze Współczesnej” i “Przeglądzie Socjologii Jakościowej”. Członek zespołu badań nad kulturą powołanego w Gdańsku we współpracy Instytutu Kultury Miejskiej, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Uniwersytetu Gdańskiego. Współautor monografii poświęconych poszerzaniu się pola kultury (2012), nowych modeli uczestnictwa w kulturze (2014), problemów środowiska artystycznego (2015) oraz hierarchii kulturowych (2016). Członek Rady Kultury Gdańskiej przy Prezydencie Miasta Gdańska.

Harmonogram obrad stolikowych:

20.03 – Region I – Muzeum Zachodniokaszubskie

20.03 – Nowa kultura – Instytut Kultury Miejskiej

22.03 – Region II – Stacja Kultura w Rumi

23.03 – Region III – Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego w Kwidzynie

24.03 – Edukacja kulturowa i kulturalna – Uniwersytet Gdański

27.03 – Tradycja i dziedzictwo. Materialny i niematerialny dorobek kulturalny Pomorza – Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki) Muzeum Narodowego w Gdańsku

28.03 – Sztuki wizualne – Akademia Sztuk Pięknych

29.03 – Literatura na Pomorzu – Uniwersytet Gdański

29.03 – Pieniądze i kultura – Pracodawcy Pomorza

30.03 – Muzyka alternatywna – SPATiF

31.03 – Kultura filmowa – Gdyńskie Centrum Filmowe

3.04 – Teatr i taniec – Teatr Wybrzeże

5.04 – Muzyka poważna – Nadbałtyckie Centrum Kultury

6.04 – Obywatele w kulturze – Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku

7.04 – Kultura na wsi – Kaszubski Uniwersytet Ludowy

10.04 – Off, czyli poza instytucjami – Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

11.04 – Polityki i strategie kulturalne – Instytut Kultury Miejskiej