Galeria Społecznie Zaangażowana MEWKA, ul. Bliska 11A, Gdańsk-Nowy Port

22 czerwca 2024, 12:00

ENGLISH BELOW

„Port multiculture” –  walk with a local guide Marysia Sysko

Miejsce rozpoczęcia: Galeria Społecznie Zaangażowana MEWKA, ul. Bliska 11A, Gdańsk-Nowy Port

Godzina rozpoczęcia: 12:00

Czas trwania: 90 minut

Spacer w języku angielskim.

Spacer jest częścią wydarzenia BLISKO na Bliskiej 2024 – święto ulicy. Organizator: Fundacja Mewka.

 

AHOJ!⚓
Po raz kolejny spotkajmy się na święcie ulicy Bliskiej, aby razem celebrować rozpoczęcie wakacji! W tym roku motywem przewodnim całodniowego wydarzenia BLISKO na Bliskiej 2024 jest portowa wielokulturowość. Zapraszamy dzieci i dorosłych!☀
Dla mniejszych, a także tych nieco większych, przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, m.in. wspólne śniadanie, warsztaty florystyczno-artystyczne, gotowanie potraw z całego świata, urodzinowy tort MEWKI, kultową loteria fantowa, wernisaż wystawy sąsiedzkiej JAWA, koncert muzyki latino oraz kino plenerowe! Krótko mówiąc: radość, sztuka, lato, rozmowy oraz WY!
Już wkrótce podzielimy się z Wami szczegółowym programem i ogłosimy partnerów Święta ulicy Bliskiej 2024!
Tymczasem, rezerwujcie datę 22 czerwca!
Do zobaczenia na Bliskiej⚓
Organizatorzy: Ekipa sąsiedzka oraz Fundacja Mewka Bartosh Zimniak
wstęp wolny
www.mewka.org

LINK do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/416766044499884/

 

“Port multiculture” – walk with a local guide Marysia Sysko

Starting place: MEWKA Socially Engaged Gallery, 11A Bliska St., Gdansk-Nowy Port

Start time: 12:00

Duration: 90 minutes

The walk is in English

The walk is part of the event BLISKO on Bliska 2024 – a celebration of the street. Organizer: the Seagull Foundation.

AHOJ!
Let’s meet once again at the Bliska Street Festival to celebrate the start of the vacations together! This year the theme of the all-day event BLISKO on Bliska 2024 is port multiculturalism. Children and adults are invited!
We have prepared plenty of attractions for the smaller ones, as well as the slightly larger ones, including a shared breakfast, florist-art workshops, cooking of dishes from all over the world, birthday cake by MEWKA, the iconic fanfare raffle, the opening of the JAWA neighborhood exhibition, a concert of latino music and an outdoor cinema! In short: joy, art, summer, conversation and YOU!
We will soon share with you a detailed program and announce the partners of the 2024 Bliss Street Celebration!
In the meantime, reserve the date of June 22!
See you on Bliska Street
Organizers: the Neighborhood Crew and the Bartosh Zimniak Seagull Foundation
admission free
www.mewka.org

LINK to the event: https://www.facebook.com/events/416766044499884/