W ramach Gdańskich Targów Książki zapraszamy na spotkanie i zarazem premierę książki Friedrichem „Walka obrazów. Przedstawienia wobec idei w Wolnym Mieście Gdańsku”, które odbędzie się 7 marca o godz. 16.00 w Instytucie kultury Miejskiej. Wstęp wolny.

„Walka obrazów. Przedstawienia wobec idei w Wolnym Mieście Gdańsku” to książka o tym, w jaki sposób dzieła sztuki czy – szerzej – wytwory kultury wizualnej brały udział w walce ideowej, ideologicznej, a nawet wprost politycznej w Wolnym Mieście Gdańsku. Z jednej strony walkę tę prowadzono na froncie polsko-niemieckiego sporu o narodową tożsamość, a w konsekwencji państwową przynależność Gdańska, z drugiej – na froncie wewnątrzniemieckiego sporu tradycjonalistów z modernistami.

Autora interesują w tym kontekście nie tylko obrazy malarskie czy graficzne, rzeźba i architektura, ale także pocztówki i znaczki pocztowe, banknoty, numizmaty, odznaki, druki urzędowe, plakaty, fotografie prasowe, ilustracje w książkach i czasopismach, wreszcie – co w Gdańsku szczególnie ważne – konserwacja i restauracja zabytków. Przypatruje się również tym dziedzinom, które nie wytwarzają wizualnych przedmiotów, ale konstruują ich interpretacje, a więc: historiografii, krytyce, popularyzacji. Całość poprzedza obszerny prolog, który ukazuje prehistorię gdańskiej walki obrazów – od przejęcia miasta przez państwo pruskie w końcu XVIII wieku aż po powstanie Wolnego Miasta Gdańska.

Jacek Friedrich – historyk sztuki, nauczyciel akademicki, popularyzator wiedzy. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1990 roku pracuje w Zakładzie (obecnie Instytucie) Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2013 roku kieruje Muzeum Miasta Gdyni. Autor licznych tekstów naukowych i popularnonaukowych, w tym kilku książek, m.in: Gdańskie zabytki architektury do końca XVIII wieku (1995, 1997), Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945–1960(2015), a także przewodnika dla dzieci Gdańsk dla młodych podróżników (2005). Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za ratowanie zabytków podczas pożaru w kościele św. Katarzyny w Gdańsku.