Gdańskie Miniatury to historyczne spacery w formie gry miejskiej z zagadkami. W tym roku szkolnym przewodniczka Ewa Czerwińska oprowadza po zielonych miejscach w Gdańsku. W październiku szlakiem olch ruszymy na Stare Przedmieście. Uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, gdzie najczęściej występuje, jakie ma zastosowanie w medycynie i jaki wizerunek tego drzewa utrwalił się w ludowych baśniach i podaniach. Otwarty spacer dla rodzin i grup nieformalnych odbędzie się 14 października w godz. 11.00, 12.30, 14.00, spotkanie dla szkół, na które obowiązują zapisy 23 października.

Za najmroczniejsze i najbardziej diabelskie drzewo liściaste w ludowych podaniach i legendach uznawana była olcha, nazywana też olszą. Jako jedyny gatunek po ścięciu„krwawiła”, a opiekowały się nią mroczne i groźne duchy wodne. Spacerując po Starym Przedmieściu, napotkamy młodziutkie olchy i przekonamy się, czy to drzewo zasługuje na tak złą opinię – opowiada Ewa Czerwińska.

Październikowy spacer rozpoczyna się na Targu Maślanym, który był kiedyś jednym z najpiękniejszych placów w mieście, a od sprzedawanych tam garnków nazywano go czasem placem Garnkowym. Następnie uczestnicy wycieczki przejdą na ul. Żabi Kruk i Plac Wałowy. Wędrówka zakończy się przy Kamiennej Grodzy.

Zielone miasto. Olcha – Stare Przedmieście,  gra miejska-spacer dla rodzin i grup nieformalnych

Data: 14 października, godziny: 11.00, 12.30, 14.00

Miejsce spotkania: 11.00, 14.00 – Gdańsk, ul. Targ Maślany 1, 12.30 – Gdańsk, ul. Grodza Kamienna 5

Kategoria wiekowa: najmłodsi uczestnicy/czki powinni mieć minimum 11 lat

Czas trwania: około 1,5 godziny

Spacery są bezpłatne

Zielone miasto. Olcha – Stare Przedmieście, gra miejska – spacer dla szkół

Data: 23 października, godziny: 10.00, 11.30, 13.00

Obowiązują wcześniejsze zapisy, do 13.10 na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

Kategoria wiekowa: najmłodsi uczestnicy/czki powinni mieć minimum 11 lat

Czas trwania: około 1,5 godziny

Maksymalna ilość osób zgłaszanych: 30, maksymalna liczba osób w grupie podczas spaceru: 50

Spacery są bezpłatne.

Informacje: miniatury@ikm.gda.pl

 

Grupy zorganizowane prosimy o zgłoszenia do dnia 13.10.2017 r. z podaniem nazwy szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny, nazwisk oraz telefonów kontaktowych osób, które będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun), na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl. Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Spacer w trakcie jego przebiegu będzie fotografowany i filmowany.

Powiązane projekty