Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, Polska

28 listopada 2018, 17:00 - 28 listopada 2018, 19:00

Świętujmy Stulecie Praw Wyborczych Kobiet w Polsce! Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w spacerze herstorycznym „Gdańskie emancypantki i prekursorki”. Przewodniczką będzie Anna Zielińska – Fedoruk. Spacer jest częścią wydarzenia 100 lat Gdańszczanki! Za Stulecie Praw Wyborczych!.

Zbiórka o godzinie 17:00 przed Instytut Kultury Miejskiej na Długim Targu 39/40. Zapraszamy wszystkie osoby, którym bliska jest idea równości, poszanowania różnorodności, demokracji i tradycji wielokulturowego Gdańska. Płeć, wiek, rasa, narodowość, wyznanie czy bezwyznaniowość, światopogląd, orientacja psychoseksualna – nich nas w ten dzień łączą!

Jednocześnie przypominamy, że PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 1839/18 z dnia 2 listopada 2018 r. zawiadamia o rozpoczęciu procedury składania wniosków o przyznanie II edycji Gdańskiej Nagrody Równości w obszarze działań na rzecz praw człowieka w Gdańsku.

UWAGA: termin zgłoszeń nominacji do nagrody upływa w dniu 26 listopada 2018 roku o godz. 16.00.

Więcej szczegółów: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/ii-edycja-gdanskiej-nagrody-rownosci,a,129854

Powiązane projekty