Plac Solidarności, Brama nr 2 do Stoczni Gdańskiej (Brama historyczna),
Gdańsk

4 sierpnia 2018, 16:00 - 4 sierpnia 2018, 18:00

Witamy w Gdańsku! I zapraszamy na tematyczny spacer alternatywny w języku rosyjskim. Szacunkowo w Gdańsku mieszka 20 000 migrantów i migrantek. Chcąc przybliżyć tym osobom nasze miasto, Instytut Kultury Miejskiej razem z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek proponują alternatywny spacer w języku rosyjskim po Stoczni szlakami kobiet z Metropolitanką! 4 sierpnia godzina 16.00. Spacer jest bezpłatny.

Zwiedzając tereny postoczniowe, przewodnicy i przewodniczki opowiadają o nieistniejących już budynkach: stołówce reprezentacyjnej, dawnej przychodni czy administracji stoczni. Można obejrzeć budynek dyrekcji, salę BHP, historyczną bramę nr 2, Halę 42 A i Wydział Rurarski czy pochylnie. Wędrówkę po terenach postoczniowych poszerzamy w tym roku o, od niedawna ogólnodostępny, teren Stoczni Cesarskiej. – Zobaczymy z bliska kompleks zachowanych budynków oraz Halę 42A, gdzie jako suwnicowa pracowała nasza bohaterka Anna Walentynowicz – mówi Anna Urbańczyk.

Na czym polegała praca suwnicowej? Jaką  rolę odgrywały kobiety w strajkach? Czy bycie robotnicą było powodem do dumy? Jak wyglądało wsparcie socjalne osób pracujących w Stoczni i życie kulturalne zakładu? Na te i inne pytania poznacie odpowiedź w ramach projektu Metropolitanka, który pokazuje Stocznię Gdańską oczami suwnicowych, inżynierek, sprzątaczek i pracownic administracyjnych. Dowiemy się, jak praca w Stoczni wpłynęła na ich życie. Poznamy bliżej historię niepokornej suwnicowej, animatorki kultury, działaczek Solidarności oraz codzienność strajku w Sierpniu 1980. Podczas zwiedzania usłyszymy wiele anegdot i ciekawostek, np.o stoczniowym ogrodnictwie, z którego pochodziły tulipany i goździki rozdawane w zakładzie na Dzień Kobiet. Dowiemy się, gdzie znajdowały się: Willa Dyrektora, Modelarnia i hala 46A z muralem „Tatusiu! Pracuj bezpiecznie”, w której na suwnicach pracowała Anna Walentynowicz.

Przewodniczka: Raisa Korycka – urodziła się na Białorusi, ma pochodzenie polskie. Studia ukończyła w Rosji. Interesuje się historią Polski, zwłaszcza okresem po II wojnie światowej i powstaniem ruchu społecznego Solidarność. Lubi podróżować i poznawać nowe kraje, kultury i ludzi. Jest certyfikowaną przewodniczką Europejskiego Centrum Solidarności. Do projektu „Metropolitanka” dołączyła w kwietniu 2018 roku.
Miejsce spotkania: Gdańsk, Plac Solidarności, Brama nr 2 do Stoczni Gdańskiej (Brama historyczna)
Zapisy: Ana Matusevic poniedziałek-piątek 10.00 – 17.00, tel. +48 664 975 905 , e-mail: ana.matusevic@ikm.gda.pl

Тематические прогулки по Гданьску на русском языке

Гданьский судостроительный завод маршрутами женщин

Проводится на русском языке

Дата и время экскурсии: 04 августа, Суббота в 16.00

Место встречи: Гданьск, Площадь Солидарности, Ворота № 2  Гданьского судостроительного завода (Исторические ворота)

Особенно сердечно приглашаем русскоязычных людей, живущих в Поморском Воеводстве

На чем основывалась работа крановщицы? Какую роль сыграли женщины в забастовках? Было ли звание рабочего поводом для гордости? Какова была социальная поддержка людей, работающих на судоверфи и культурная жизнь завода?

На эти и другие вопросы узнаем  ответ в рамках проекта «Метрополитанка», который показывает Гданьский судостроительный завод глазами женщин-инженеров, сварщиц,  уборщиц и административных сотрудниц. Мы узнаем, как работа на Судоверфи повлияла на их жизнь. Познакомимся ближе с историей непокорной крановщицы, работниц культуры, активисток «Солидарности», а также с буднями забастовки в августе 1980 года.

Именно здесь, на Гданьской судоверфи, произошла забастовка работников. Это событие стало катализатором перемен, приведших к падению коммунизма. Узнаем, насколько вдохновляющей была атмосфера забастовки, что независимо от происхождения, пола, уровня образования, рода выполнения обязанностей, рабочие и служащие были в состоянии вместе отстаивать свои права. И более того, смогли привлечь к солидарной забастовке другие предприятия так, что забастовка охватила всю страну.

Авансценой этих событий стал Гданьский судостроительный завод, основанный в 1945 году. Именно на этом предприятии работало около двадцати тысяч человек (около одной четверти составляли женщины).

Здесь было построено более 1000 судов, включая пассажирские и промышленные суда (в том числе контейнерные суда, рыболовецкие траулеры, рыбопромысловые базы, суда общего пользования), а также парусные суда. Судоверфь сотрудничала со многими субподрядчиками, а её сотрудники внедряли инновационные решения в области судостроения. Однако судьба не была благосклонной – в 1996 году было объявлено о банкротстве завода.

Во время экскурсии мы услышим много историй и курьезов, например, о Цветнике Судоверфи, в котором выращивали тюльпаны и гвоздики, раздаваемые на заводе в честь Женского Дня 8 Марта. Мы узнаем, где были расположены вилла директора и цех 46А с плакатом «Папа! Работай безопасно!», в котором Анна Валентинович работала на портовом кране.

Экскурсовод: Раиса Корыцка

Раиса родилась в Беларуси, имеет польское происхождение. Институт окончила в России. Её интересует история Польши, особенно период после Второй мировой войны и истоки появления движения «Солидарность». Она любит путешествовать и знакомиться с новыми странами, культурами и людьми. Является сертифицированным гидом Европейского центра Солидарности и проводит экскурсии по этому Центру. Раиса присоединилась к проекту «Метрополитанка» в апреле 2018 года и с удовольствием проводит экскурсии по территории Гданьской судоверфи на русском языке.

Регистрация: Анна Матусевич. Понедельник-Пятница 10.00 – 17.00,

тел. +48 664 975 905, e-mail: ana.matusevic@ikm.gda.pl

В случае большей заинтересованности, мы будем организовывать очередные тематические экскурсии

Экскурсия бесплатная и ориентирована на взрослых

Пожалуйста, наденьте удобную обувь

Проект реализуется под патронатом: Гданьского Центра поддержки эмигрантов и эмигранток

Powiązane projekty