Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

25 sierpnia 2018, 00:10 - 26 sierpnia 2018, 00:15

Jak wdrożyć wymogi RODO w organizacjach pozarządowych? Dowiemy się w trakcie szkolenia organizowanego 25 – 26 sierpnia 2018 r. w ramach Akademii Active Citizens! Zajęcia poprowadzi Justyna Bułdys.

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego, który należy odesłać do 19.08.2018 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres: Anna Urbańczyk, Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Numer faxu: 58 760 72 15.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 21.08. 2018 r. W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe i wegański obiad – w sobotę.

O szkoleniu

Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się m.in. jak odróżnić informacje chronione od informacji ogólnie dostępnych, jakie nowe zasady przetwarzania danych osobowych wprowadza RODO i jak wpleść je w politykę ochrony danych, które dokumenty musisz przygotować w swojej organizacji, a które, choć są nieobowiązkowe, mogą Ci pomóc w zarządzaniu systemem bezpieczeństwa informacji. Podczas szkolenia nabędziesz kompetencje w zakresie tworzenia i aktualizowania dokumentacji oraz rejestrów, odpowiedzialności i roli Administratora Danych.

Justyna Bułdys – psycholożka, trenerka, coach, inspektorka ochrony danych osobowych (studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie) oraz certyfikowana audytorka wiodącą w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 (TUV NORD). Jest praktyczką działań w trzecim sektorze, członkini dwóch stowarzyszeń oraz członkini zarządu fundacji. Ma 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów m.in. dla firm, organizacji pozarządowych i administracji publicznej.

Więcej informacji o szkoleniu.

Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych zgłaszane w czasie projektu Active Citizens. Dlatego pierwszeństwo w rekrutacji będą mieć absolwenci i absolwentki pomorskich edycji programu Active Citizens Aktywna Społeczność.

Powiązane projekty