Morski Dom Kultury, ul. Marynarki Polskiej 15, Gdańsk

14 czerwca 2017, 17:30 - 14 czerwca 2017, 19:30

Ostatni spacer przygotowujący Lokalnych Przewodników i Przewodniczki do letnich spacerów. Już 14 czerwca o godz. 17.30 doktor Jakub Szczepański zabierze nas na wycieczkę szlakiem architektury w Nowym Porcie. Na darmowy spacer nie wymagamy zapisów.

Prowadzący:

Jakub Szczepanski (dr hab. inż. arch.) jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, a od 2016 roku Prodziekanem ds. Nauki. Architekt, historyk architektury i konserwator zabytków.

Jego badania koncentrują się na historii i architekturze zarówno Gdańska jak i miast Regionu Bałtyckiego, a także konserwacji dziedzictwa architektury osadzonych w problematyce współczesnych miast. Równolegle z pracą naukową na Politechnice Gdańskiej nadzoruje szereg prac konserwatorskich w Gdańsku (min. w kościele św. Jana, Ratuszu Staromiejskim, Wielkim Młynie, Hali Targowej) oraz w Tallinie, Estonii. Pracuje także dla organizacji pozarządowych (tj. Komitetu Inicjatyw Lokalnych i Ruchu Miejskiego Kongresu).


Regularne spacery Lokalnych Przewodników i Przewodniczek rozpoczną się ok. 20 czerwca. Informacja o terminach pojawi się na stronie projektu Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki.