Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk

13 czerwca 2017, 18:00 - 13 czerwca 2017, 20:00

Po latach zaniedbań woda jest doceniana jako komponent kompozycji architektonicznych i krajobrazowych – zwraca uwagę Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, która 13 czerwca o godz. 18.00 opowie w Instytucie Kultury Miejskiej o zmieniającej się roli wody w architekturze miast. Wykład jest częścią cyklu Akademia Gdańska. Wstęp wolny.

W powszechnym odbiorze miasta granice pomiędzy lądem i wodą pojmowane są jako niezmienne. W istocie jednak formy miast były negocjowane względem wody, a linie przebiegu rzek i kanałów wielokrotnie zmieniane. Obecnie, po latach zaniedbań woda jest doceniana jako komponent kompozycji architektonicznych i krajobrazowych. Modyfikowanie jej obrysów, manewrowanie linią nabrzeży, wyznaczanie pasów lądu wychodzących w wodę czy zespołów zabudowy pływającej okazuje się stanowić cenny punkt wyjścia do opracowania strategii przekształceń miast i poszukiwania nowych kierunków ich rozwoju– wyjaśnia Lucyna Nyka.

Czwarta edycja cyklu Akademia Gdańska dotyczy wody w mieście. Prowadzący opowiedzą m.in. o sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, która była jedną z pierwszych w XVI-wiecznej Europie, portowej historii Gdańska, sporcie, rekreacji i komunikacji wodnej. Podczas najbliższych spotkań usłyszymy o Stoczni Gdańskiej jako atrakcji turystycznej, Kunsztach Wodnych w Gdańsku, Stoczni Gdańskiej jako centrum wodnym Gdańska, czy o Twierdzy Wisłoujście.

Profesor Lucyna Nyka jest dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej i specjalistą w zakresie powiązań architektury i wody, w tym przekształceń terenów nadwodnych. Jest autorką wielu publikacji oraz projektów badawczych skoncentrowanych na kwestiach odnowy przestrzeni miast, m.in. Bridging the City – Water in Architecture, Urban Spaces and Planning. Pełni funkcję eksperta w programie European Workshop on Waterfront Urban Design prowadzonym przez Lusofona University w Lizbonie, współpracuje jako ekspert z Union of Baltic Cities, prowadzi wykłady na wielu uniwersytetach zagranicznych. Jest inicjatorką odsłonięcia skanalizowanego Potoku Królewskiego na fragmencie kampusu Politechniki Gdańskiej oraz projektu Galerii Pływającej.

Harmonogram wykładów Akademia Gdańska 2017

Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40

13 czerwca, godz. 18.00, „Architektura i woda – przekraczanie granic”, Lucyna Nyka, Politechnika Gdańska

26 września, godz. 18.00, „Zanim pojawiła się w kranie czyli jak dawniej Gdańszczanie wodę czerpali”, Ewa Pastuszak, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna

24 października, godz. 18.00, „Nie tylko studnie. Woda i ludzie w Gdańsku”, Renata Wiloch- Kozłowska, Pracownia Archeologiczna Renata Wiloch – Kozłowska

23 listopada, godz. 18.00, „Podwodne dziedzictwo kulturowe. Zysk czy strata dla regionu?”, Iwona Pomian, Narodowe Muzeum Morskie

12 grudnia, godz. 18.00, „Sporty wodne w dawnym Gdańsku”, Jan Daniluk, Muzeum II Wojny Światowej

Powiązane projekty