Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk

20 maja 2017, 20:00 - 20 maja 2017, 23:00

Spacery szlakiem kobiet z grupą Metropolitanka

Spacery herstoryczne po Starym i Głównym Mieście poświęcone są gdańskim prekursorkom i działaczkom polonijnym. Uczestnicy i uczestniczki spacerów poznają na nich historię dwudziestu dziewięciu kobiet zaangażowanych w społeczne, kulturalne i polityczne życie miasta: Wandy Czyżewskiej – założycielki tajnej szkoły polskiej, działaczki gdańskiego Towarzystwa Polek – pierwszej organizacji kobiecej w Gdańsku, Hanny Żelewskiej – założycielki Polskiej Misji Dworcowej, której wolontariuszki pomagały młodym dziewczętom przybyłym ze wsi do miasta znaleźć pracę i schronienie, pisarki Stanisławy Przybyszewskiej, reformatorki damskiego ubioru – Klary Stryjowskiej – Beadaker, pilotki i sędziny żużlowej – Ireny Nadolnej – Szatyłowskiej i wielu innych, ważnych dla Gdańska kobiet, których historie życia są warte pamięci.

godz. 20.00 Spacery szlakami kobiet po Starym i Głównym Mieście w ramach projektu Metropolitanka w ramach Nocy Muzeów. Trasa: Działaczki Wolnego Miasta.  (zbiórka ul. Długi Targ 39/40, na wysokości IKM)

godz. 22.00 Spacery szlakami kobiet po Starym i Głównym Mieście w ramach projektu Metropolitanka w ramach Nocy Muzeów. Trasa: Prekursorki. (zbiórka ul. Długi Targ 39/40, na wysokości IKM)

Powiązane projekty