Gdańska Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku oraz Instytut Kultury Miejskiej zapraszają na spotkanie z Klaudiuszem Grabowskim, autorem książki „Gdańskie Miniatury. Style architektoniczne w Gdańsku”2 i 31 marca w  Wstęp wolny.

Spotkanie z autorem książki „Gdańskie Miniatury. Style architektoniczne w Gdańsku”

Zapraszamy na wędrówkę po stylach architektonicznych w Gdańsku. Każda wycieczka to jeden rozdział prezentujący dany styl architektoniczny, zawierający mapkę danej trasy, fotografie omawianych obiektów i scenariusz będący opowieściami na temat tytułowych miejsc i osób z nimi związanych.

Naszą podróż rozpoczynamy od stylu romańskiego. Kończymy na modernizmie, okresie w którym powstał znany wszystkim biurowiec Zieleniak. Na końcu każdej części znajduje się quiz.

Klaudiusz Grabowski
Historyk Sztuki, Historyk, Doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu
Gdańskiego. Od 2011 r. pracuje, jako specjalista ds. nauki, w Nadbałtyckim Centrum Kultury. Współpracuje także z innym instytucjami kultury w Trójmieście: Instytutem Kultury Miejskiej, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańską Galerią Miejską, Muzeum Miasta w Gdyni. Twórca i współorganizator projektów organizowanych m.in. w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki oraz Festiwalu Kultur Świata. Autor scenariuszy wędrówek edukacyjnych po gdańskich dzielnicach, wystaw oraz tekstów naukowych i popularnonaukowych. Współautor i redaktor książek: Dekoracje architektoniczne Gdańska oraz Ratusz Starego Miasta w Gdańsku. Współpracownik merytoryczny Pracowni Dwie Ole.


2.03 17.30 Filia Gdańska WiMBP (ul. Mariacka 42, Gdańsk Śródmieście) spotkanie autorskie z Klaudiuszem Grabowskim połączone z promocją książki pt.: „Gdańskie Miniatury.” Wstęp wolny
31.03 17.00 Filia nr 14 WIMBP (ul. Opolska 3, Gdańsk-Przymorze) spotkanie autorskie z Klaudiuszem Grabowskim połączone z promocją książki pt.: „Gdańskie Miniatury.” Wstęp wolny

Autorka: Marta Kąkel

Powiązane projekty