Jak można opisać kategorię „miejskości”? Kim są główni aktorzy procesu wynajdowania miejskości? Na te pytania odpowiada najnowsza książka Pawła Kubickiego „Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania”. Spotkanie z socjologiem i antropologiem Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się 20 listopada o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej. Poprowadzi je Iwona Sagan, kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego. Wstęp wolny.

Jako głównych aktorów procesu wynajdowania miejskości identyfikuję przede wszystkim nowych mieszczan oraz aktywistów skupionych w miejskich ruchach społecznych, którzy stymulują polski proces odrodzenia miejskiego. W moim przekonaniu to właśnie te dwie kategorie odgrywają kluczową rolę w tym procesie, z uwagi na posiadane zasoby symboliczne, pozwalające na kształtowanie nowych narracji miejskich – mówi Paweł Kubicki.

O książce:

Europa to cywilizacja miast. Miejskość zatem można traktować jako znacznik procesu europeizacji. Polska przez całe stulecia cierpiała na wyraźny deficyt miejskości. Kiedy na przełomie XX i XXI wieku ponownie zaczęła się integrować ze strukturami europejskimi, pozwoliło to żywić nadzieję na zmianę tego stanu rzeczy, ponieważ potencjalnie zaistniały wyjątkowo dogodne ku temu warunki.

Europa, do której powracała Polska, przeżywała właśnie swoje miejskie odrodzenie, stawiając miasto w centrum zainteresowania polityk publicznych i gospodarki. Także w kraju zachodziły procesy, które powinny przekładać się na wzmacnianie miejskości. Reforma samorządowa, wzrost gospodarczy, napływ środków unijnych czy kształtowanie się nowego mieszczaństwa – wszystko to potencjalnie stawało się silnym impulsem do redefiniowania tradycyjnych struktur.

Miasta zaczęły odzyskiwać swoją pamięć społeczną, kształtowały się nowe miejskie narracje, które wypełniały socjologiczną próżnię. Coś się jednak zacięło. Siła antymiejskich struktur ukształtowanych w procesie długiego trwania wykazała zadziwiającą trwałość. Potencjał modernizacyjny, jaki niesie w sobie nowe mieszczaństwo, zaczął coraz bardziej grzęznąć w takich strukturach. W miastach, zarządzanych z perspektywy przedmieść, miejskość nie mogła się w pełni rozwinąć.

Spotkanie z Pawłem Kubickim, Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania

Prowadzenie: Iwona Sagan, kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej oraz koordynator Centrum Doskonałości – RECOURSE (Research and Education Centre of Excellence for Urban Socio-Economic Development)

Data: 20 listopada, godz. 18.00

Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej

 

Paweł Kubicki – socjolog i antropolog kultury, adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w badaniu miast, pracował w międzynarodowych zespołach badawczych, między innymi: „Ethnological Understanding of Cultural Diversity in Central European Urban Spaces”, „La Place un patrimoine europée, The Square: a European Heritage”, „RECON Reconstituting Democracy in Europe”. Autor wielu publikacji poświęconych problematyce miejskiej, między innymi książki: Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości (2010) oraz raportu Nowi mieszczanie w nowej Polsce (2011).

Iwona Sagan (prof. UG dr hab.) pełni funkcję kierownika Katedry Geografii Ekonomicznej oraz koordynatora Centrum Doskonałości – RECOURSE (Research and Education Centre of Excellence for Urban Socio-Economic Development). Centrum jest jednym z najważniejszych w Europie Środkowej ośrodków badań problemów rozwoju obszarów miejskich, w tym dotyczących polityki miejskiej, rozwoju regionów metropolitalnych, rewitalizacji obszarów śródmiejskich, przemian społecznych miast, warunków i jakości życia w miastach. Jest członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Rady Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska, Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Krajowego i Pomorskiego Forum Terytorialnego.