13 stycznia w godz. 11.00 – 13.30 w Centrum Herdera przy ul. Ogarnej 26 odbędzie się spotkanie osób, które chcą włączyć się w tłumaczenie tekstu z podróży, jaką w XVIII wieku z Gdańska do Nideralndów odbył Nathaniel Gerlach.  

Po warsztatach translatorskich pod przewodnictwem dr Magdaleny Sachy zawiązała się grupa osób zainteresowanych dalszą pracą nad tekstem z dzienników Nathaneal Gerlacha. Od października, zupełnie hobbystycznie, pracują nad tekstem, który jest zapisem podróży z 1727 roku, doskonaląc swoje umiejętności w tłumaczeniu tekstów historycznych jak i znajomość języka niemieckiego. Po tych kilku miesiącach zdalnej pracy postanowiliśmy spotkać się ponownie na żywo. Będzie to okazja do omówienia konkretnych wątków i wyzwań jakie pojawiły się w trakcie ich pracy. 

Tekst Gerlacha należy do zasobów domeny publicznej, dlatego możemy swobodnie z niego korzystać. Dzięki temu mamy nadzieję przybliżyć treść tego dzieła – fantastycznego źródła wiedzy o realiach XVIII wieku, szerszemu odbiorcy. W styczniu każdego roku, na całym świecie, w związku z dołączeniem twórczości kolejnych autorów do zasobów domeny publicznej, obchodzone są Dni Domeny Publicznej. Spotkanie jest sposobem na uczczenie tych dni. Ma otwartą formułę i każda chętna osoba może dołączyć.