Wydarzenie transmitowane na Facebooku Instytutu Kultury Miejskiej: https://www.facebook.com/IKMgdansk
22 stycznia 2021, 20:00 - 22 stycznia 2021, 22:00

Dysputy paryskich uczonych o polskich wampirach, Mickiewicz wychodzący z grobu, picie trupiej krwi w czasie zarazy i zupełnie nowe spojrzenie na ludowe wierzenia (w tym bogaty wątek kaszubski, który szczególnie pozwolimy sobie zgłębić!). Zapraszamy na spotkanie autorskie z Łukaszem Kozakiem, które poprowadzi Stasia Budzisz. Wydarzenie transmitowane na Facebooku Instytutu Kultury Miejskiej: https://www.facebook.com/IKMgdansk. Transmisja również na portalu gdansk.pl i Facebooku gdansk.pl.

Dodatkowo rozważymy możliwości pracy naukowej podczas pandemii. Autor przeprowadził szeroką kwerendę w zignorowanych dotąd źródłach – od uczonych rozpraw z czasów nowożytnych, przez dokumenty sądowe, traktaty teologiczne, barokową poezję i oświeceniową publicystykę, aż wreszcie materiały etnograficzne i doniesienia prasowe sięgające XX w., które pokazują, jak trwała była wiara w upiory na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej. Materiały obejmują również teksty łacińskie, francuskie, ukraińskie, kaszubskie, niemieckie i hebrajskie – przełożone i zebrane w źródłowym aneksie do książki.
“Upiór” powstał na podstawie ponad stu historycznych i etnograficznych przekazów. Ten obszerny wybór stanowi doskonały punkt wyjścia do dalszych badań, interpretacji i twórczych inspiracji. Jak to możliwe w obliczu zamkniętych archiwów i bibliotek? Jak udało się autorowi zebrać wykorzystane w książce bogactwo nieznanych dotąd materiałów źródłowych?
I co ma z tym wspólnego domena publiczna?
Do zobaczenia!
PS. Wydarzenie organizujemy w ramach dorocznych Dni Domeny Publicznej.
Instytut Kultury Miejskiej 2019