ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
Wydarzenie transmitowane na https://www.youtube.com/user/IKMGdansk.
21 stycznia 2021, 18:00 - 21 stycznia 2021, 19:30

Coraz więcej archiwów dostępnych jest online. Księgi, dokumenty, listy, notatki sprzed ery druku to tysiące stron zapisanych maczkiem przez ówczesnych pisarzy. A pismo odręczne jest sprawą indywidualną. Zależy od płci, wieku, osobowości, poziomu wykształcenia, języka, praktyki, stanu emocjonalnego, zdrowia itp. Forma rękopisu jest więc często barierą nie do pokonania dla badaczy dawnych tekstów, a przynajmniej bardzo utrudnia im pracę. Wydarzenie odbywa się w ramach dorocznych dni domeny publicznej na https://www.youtube.com/user/IKMGdansk. Transmisja również na portalu gdansk.pl i Facebooku gdansk.pl.

Podczas wydarzenia pokażemy narzędzie niezbędne w pracy z archiwaliami – program Transkribus, który pomaga w transkrypcji pisma odręcznego w różnych językach, m.in. paleografii łacińskiej, neografii rosyjskiej i niemieckiej (gotyk). Margines błędu, jaki zawsze istnieje i który musimy brać pod uwagę jest na tyle mały, że śmiało możemy wspomóc się tym programem w pracy naukowej. Korzystanie z niego jest podobne do korzystania z tłumacza Google – jest darmowe, ale zawsze musimy weryfikować wyniki. Podczas spotkania zaprezentujemy wady i zalety Transkribusa, pokażemy, jak z nim pracować i… bawić się nim. Pokażemy też, jak zdobyć klucz do jednego z ostatnich skarbów bogatego dziedzictwa kulturowego Europy – archiwów!
Warsztaty (prezentację) poprowadzi dr Monika Płuciennik: doktor nauk historycznych. Do lutego 2019 roku pracowała jako kustosz w oddziale akt dawnych Archiwum Państwowego w Gdańsku. Obecnie – Kierownik Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego. Prezeska gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Pasjonatka genealogii, archiwistyki i muzyki dawnej.