Warsztaty integracyjne „Kalka językowa slawisty”

30 maja. godz. 9.50-11.30.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku.

Organizatorzy: Grupa inicjatywna Międzykulturalni.

Prowadzenie: Mariya Amiroslanova i Olesia Kulakova

Plakat wydarzenia.

 

W ramach projektu dwukrotnie zostaną zrealizowane warsztaty grupowe w szkole podstawowej miasta Gdańsk. Warsztaty będą prowadzone w formie quizu mającego na celu naukę nowych słów w różnych językach. Podczas wydarzenia poznamy się ze strony międzykulturowej. Sprawdzimy naszą wiedzę na temat innych narodowości i wymienimy się naszym doświadczeniem styczności z inną kulturą. Efektem warsztatów integracyjnych będzie m.in. przybliżenie kontekstu międzykulturowego dzieciom i młodzieży emigranckiej i polskiej, wymiana doświadczenia międzykulturowego oraz wytworzenie świadomości w kontekście odmiennej kultury.

Warsztaty zorganizowane są dla konkretnych klas mieszanych pod względem migracyjnym w szkole podstawowej.

O prowadzących:

Mariya Amiroslanova i Olesia Kulakova  – od 2021 roku pracują jako asystentki międzykulturowe w mieście Sopot. Zajmują się wsparciem uczniów rodzin migranckich i polskich w sopockich szkołach. Ich doświadczenie migracyjne pomaga na przestrzeni lat wczuć się w potrzeby migrantów. W zeszłym roku zrealizowały projekt „Równi sobie” we współpracy z sopockimi szkołami. Projekt zakładał realizację wsparcia językowego i przedmiotowego dla uczniów w formie zorganizowanych zajęć edukacyjnych. Od ubiegłego roku realizują także inicjatywę „Quizu międzykulturowego”, co cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Organizują co roku zajęcia wakacyjne wspierające dzieci i młodzież.