Instytut Kultury Miejskiej, Długi Targ, Gdańsk, Polska

28 października 2022, 16:00 - 28 października 2022, 19:00
Co to jest Spark AR?
Od 2019 roku grupa Facebook postanowiła udostępnić za darmo możliwość tworzenia filtrów rzeczywistości rozszerzonej na Instagramie i Facebooku. To właśnie dzięki Spark AR Studio każdy może tworzyć efekty.
Ale jak??
To oprogramowanie, które można pobrać bezpłatnie. Orogramowanie umożliwia tworzenie od podstaw filtrów do serwisów Instagram i Facebook. Możliwe jest uzyskanie kilku rodzajów efektów, takich jak animacja twarzy, gra AR, produkty 3D i opakowania immersyjne.
Na początku jest to program skomplikowany ze względu na wiele różnych funkcji, ale po opanowaniu podstaw tworzenie dobrej jakości filtrów staje się łatwe.
Rozpracujmy to razem!
Po Canvie, Snapseedzie i Animation Legend – czas na wyższy poziom!
przekonaj się jak uatrakcyjnić swoją komunikację w social mediach, wykorzystać zbiory cyfrowe, materiały wizualne.
Zapisz się na warsztaty! 🙂 Zapisy: app.evenea.pl/event/filtry3d
Wydarzenie organizowane w ramach MEDIAlabiryntów – zobacz inne wydarzenia: http://pracownia.medialabgdansk.pl/medialabirynty-2022/
warsztaty poprowadzi:
Agnieszka Kotowska
Projektantka graficzna. Zajmuje się tworzeniem identyfikacji wizualnych, typografią oraz projektami kreatywnymi. Z wykształcenia architektka krajobrazu i absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Projektowanie Graficzne w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Aktualnie studentka projektowania graficznego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Ukończyła Jagielloński Kurs Typografii oraz gdańską „Sztukę Projektowania”. Swoje doświadczenie zdobywała w wielu firmach i agencjach reklamowych, pracowała m.in. w Tofu Studio. Obecnie prowadzi swoje studio graficzne: Typowy Kot. Jej prace opierają się głównie na liternictwie, z którym dużo eksperymentuje zarówno cyfrowo oraz analogowo. Interesuje się typografią, interaktywnymi rozwiązaniami w brandingu oraz set designem. Ostatnio również animacją i processingiem.
Za swoją pracę z drukiem 3d i rzemieślniczym wytwarzaniem elementów scenografii do projektu „36 dni typografii”, otrzymała wyróżnienie w konkursach: Projekt Roku STGU 2018/2019 w kategorii Świeża Krew, oraz Polish Graphic Design Awards 2018, w kategorii kroje pism. Talent Olsztyna 2017, w kategorii: projektowanie graficzne.
REGULAMIN:
1. Organizatorem warsztatów jest Instytut Kultury Miejskiej (instytucja szkoleniowa wpisana do RIS pod nr 2.22/00146/2021).
2. Warsztaty odbędą się w dn. 28. października 2022 w g. 16-19.
3. Warsztaty odbędą się w Instytucie Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
4. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
5. Liczba uczestników jest ograniczona i wynosi 20 os.
6. Zapisy na warsztaty odbywają się wyłącznie poprzez system evenea i trwają od 30. września do 28 października lub do wyczerpania miejsc.
7. Warsztaty nie będą nagrywane ani transmitowane online.
8. Uczestnik wyraża zgodę na rejestrację wizerunku (relację foto/video) i wykorzystanie go w celach promocyjnych przez Organizatora.
9. Akceptacja niniejszego regulaminu jest niezbędna do udziału w szkoleniu.
10. Zapisanie się na warsztaty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:1. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej oraz dotyczących pomiaru temperatury ciała jest Instytut Kultury Miejskiej2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych z ramienia IKM: iodo@ikm.gda.pl.3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów oraz ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemiologicznego. 4.4. Administrator przetwarzają dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych przez okres 14 dni, po tym okresie podlegają zniszczeniu.6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem Organizatora Wydarzenia, czyli Instytutu Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.7. W sytuacji wystąpienia objawów chorobowych Pani/Pana dane osobowe ww. zostaną udostępnione GIS oraz właściwym ze względu na miejsce zamieszkania stacjom sanitarno-epidemiologicznym.8. Pani/Pana dane nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.9. W granicach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, posiada Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych, pod warunkiem, że są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz że obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów.10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.11. Pozyskanie ww. danych osobowych, wynika z wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Zbieranie ich jest niezbędne dla ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wystąpienia sytuacji, że osoba zakażona, pomimo stosowanych środków ochrony i zabezpieczeń, brała udział w danym wydarzeniu artystycznym.