Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40 80-830 Gdańsk
10 października 2019, 18:00 - 10 października 2019, 20:00

Fryderyk Nietzsche należy do filozofów, którzy najmocniej wpłynęli na naszą współczesną kulturę. Jego dzieła stały się przedmiotem dyskusji dla świata akademickiego oraz inspiracją dla rzeszy artystów, polityków (sic!) oraz zwykłych zjadaczy chleba. Wykład pod tytułem „Wieczór zapoznawczy z Fryderykiem Nietzsche” poprowadzi dr Robert Dudas Dolewski, od wielu lat zajmujący się filozofią Nietzschego.

Jednocześnie zarówno wobec filozofii Nietzschego jak i jego osoby narosło wiele niejasności oraz kontrowersji. Czy jego myśl faktycznie usprawiedliwia koszmar nazizmu, czy też nie? Byłże on polakiem z pochodzenia, czy to jedynie jedno z „dziwactw” niemieckiego filologa? Jaki był jego stosunek do kobiet jeśli nie pełen szowinistycznych uprzedzeń? Czy ten syn protestanckiego pastora był śmiertelnym wrogiem chrześcijaństwa, czy też jego ukrytym sprzymierzeńcem? Wreszcie; jakim człowiekiem właściwie był Nietzsche prywatnie? Aby odpowiedzieć na te oraz inne pytania, należałoby sięgnąć nie tylko do dzieł niemieckiego myśliciela, lecz również zastanowić się nad jego życiem. Wszak Nietzsche filozofię uważał za formę osobistej ekspresji – wyrażającej najgłębsze pokłady osobowości filozofującego…

//

Kolejne spotkania z cyklu Filozofia w IKM
19.12.2019 / Deadpool jako Święty Mikołaj. Czyli kilka słów o postmodernizmie.

//

Filozofia pomaga w tworzeniu przestrzeni do rozmowy wolnej od potrzeby postawienia na swoim, otwartej na poznanie innych punktów widzenia. Od września 2018 w Instytucie Kultury Miejskiej odbywają się warsztaty dla dzieci i opiekunów, cykle wykładów, spotkania, projekcje filmowe, konferencje, koncerty, wydarzenia interdyscyplinarne z filozofią w tytule. Koordynatorem cyklu jest Sławomir Czarnecki.

Instytut Kultury Miejskiej 2019