Filozofia pomaga w tworzeniu przestrzeni do rozmowy wolnej od potrzeby postawienia na swoim, otwartej na poznanie innych punktów widzenia. Od września 2018 w Instytucie Kultury Miejskiej odbywają się warsztaty dla dzieci i opiekunów, cykle wykładów, spotkania, projekcje filmowe, konferencje, koncerty, wydarzenia interdyscyplinarne z filozofią w tytule.

Pokażemy, że filozofia jest tam, gdzie się jej nie spodziewamy, u podstaw wielu zjawisk, z którymi stykamy się na co dzień. Nie zamkniemy jedynie w formach dyskusji i wykładu. Filozofię można łączyć z aktywnością kulturalną, a nawet sportową i z…. jedzeniem – zapowiada Sławomir Czarnecki, koordynator programu Filozofia w IKM.

Przykładowe działania w ramach programu:

  • zMYŚLne zabawy – warsztaty filozoficzne dla dzieci, prowadzenie Paweł Paniec | 29 września, godz. 11.00.

Co to jest miasto? Każdemu wydaje się, że wie, dopóki nie usłyszy takiego pytania. Biblioteki pełne są odpowiedzi, ale my chcemy dotknąć miasta bezpośrednio. Postanowiliśmy zapytać dzieci i razem z nimi zastanowić się, czym jest miasto, którego doświadczają. Będziemy zwiedzać, ale nie na nogach, tylko przy pomocy myśli, dzięki czemu zbadamy nie tylko przestrzeń, ale i czas miasta, jego faktyczność, ale również jego możliwości. Nasze myśli to najlepsza zabawka, którą zawsze mamy przy sobie. Będziemy dzielić się myślami, a żeby to było możliwe, wykonamy różne ćwiczenia warsztatowe metodami filozofowania z dziećmi.

Warsztaty poprowadzi Paweł Paniec, znany z inicjatyw popularyzujących edukację filozoficzną wśród dzieci i dorosłych, autor projektów „Myśl dojrzała”, „Mapa myśli”, „Tato, a kto to?”.

  • „Coaching” Nietzschego. Szkoła życia „dla wszystkich i dla nikogo” | 11 października, godz. 18.00 | Wykład multimedialny połączony z dyskusją. 

Niemiecki pisarz, filozof i filolog, Fryderyk Nietzsche zyskuje współcześnie dużą popularność, nie tylko w środowiskach akademickich, ale również wśród osób niezwiązanych na co dzień z filozofią. Co właściwie do zaoferowania współczesnemu człowiekowi ma ten myśliciel i jego filozofia życia, kojarzona głównie z ideami „śmierci Boga”, „nadczłowieka” oraz „woli mocy”? To pytanie zostanie postawione w kontekście tak popularnych dziś zjawisk coachingu, mentoringu, psychoterapii czy też treningu personalnego, nastawionych na ciągłe rozwijanie ludzkiej osobowości. Czy Nietzschego można uznać ze swego rodzaju filozoficznego coacha a jeśli tak, to jakie praktyczne życiowe mądrości ma nam do przekazania dziś? A może to współcześni spece od rozwoju osobistego w jakiś sposób czerpią z nauk autora „To rzekł Zaratustra”?

Robert Dolewski  prezes fundacji Ogród Filozofii. Doktorant filozofii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Pracownik dydaktyczny na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Hobbystycznie od wielu lat udziela się również na Trójmiejskiej scenie rapowej.

 

W planach programowych programu Filozofia w IKM również spotkania filozoficzne z filmami Gutek Film, konferencje, koncerty, wydarzenia interdyscyplinarne czy wydawnictwa.

 

Patronat medialny: „Filozofuj!”, www.filozofuj.eu.

Kontakt

Sławomir Czarnecki

Sławomir Czarnecki

W Instytucie Kultury Miejskiej koordynuje program Obserwatorium Kultury.

slawomir.czarnecki@ikm.gda.pl