Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk

13 października 2017, 18:00 - 13 listopada 2017, 20:00

Czy w Polsce istnieje wielokulturowa estetyka? A jeśli tak, jakie znaczenia jej nadajemy? Co zmienił tzw. kryzys uchodźczy? Czym jest postkolonialna estetyka? Wykład Moniki Popow, który odbędzie się 13 września o godz. 18.00 w IKM, w ramach Interdyscyplinarnego Konwersatorium „Twarzą w twarz”, będzie odpowiedzią na te pytania. Wstęp wolny.

Monika Popow przedstawi główne założenia postkolonialnej koncepcji sztuki i estetyki, odniesie się do koncepcji wielokulturowości w polskiej sztuce współczesnej, a także do roli pomiędzy sztuką a migracjami, w tym kwestii emancypacyjnej roli sztuki. Jako pedagog przyjrzy się również relacjom pomiędzy wielokulturowymi estetykami a edukacją.

Dr Monika Popow – doktor nauk społecznych, adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się studiami z zakresu teorii krytycznych, w tym postkolonializmu, doświadczeniem uczenia się w perspektywie społecznej oraz kulturowej, badaniem mediów edukacyjnych i podręczników szkolnych. Jest autorką kilkunastu artykułów publikowanych w kraju i za granicą dotyczących kulturowych uwarunkowań zjawisk społecznych oraz analizy dyskursu publicznego. Autorka książki „Kategoria narodu w dyskursie edukacyjnym. Analiza procesów konstruowania tożsamości w podręcznikach szkolnych” (Wydawnictwo UAM, Poznań 2015).

Wykład odbywa się w ramach Interdyscyplinarnego Konwersatorium „Twarzą w twarz”, organizowanego przez Fundację „Kultury ponad kulturą” we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej.

13.09.2017| śr | 18:00 | dr Monika Popow,Wielokulturowe estetyki w dyskursie publicznym w Polsce – wykład

Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, tel. 58 301 20 16