Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk

19 maja 2017, 18:00 - 19 maja 2017, 21:00
Czym jest sztuka i sztuki wizualne? Co to znaczy być artystą lub artystką? Jaką sztukę lubimy, a jakiej niekoniecznie? Na te pytania odpowiada projekt Wizualne Niewidzialne. Sztuki wizualne w Polsce. Stan, rola i znaczenie. Wyniki przedstawią Joanna Kiliszek, Marek Krajewski i Filip Schmidt 18 maja o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej.

Cel projektu Wizualne Niewidzialne. Sztuki wizualne w Polsce. Stan, rola i znaczenie

Celem była rekonstrukcja statusu sztuk wizualnych we współczesnej Polsce. Przedsięwzięcie to wydaje się istotne dlatego, że w Polsce nie są prowadzone kompleksowe badania na temat współczesnej sztuki, zaś wiedza na jej temat ma charakter szczątkowy i fragmentaryczny. W trakcie analiz przyjrzeliśmy się sztukom wizualnym z trzech perspektyw.

Po pierwsze z tej, będącej udziałem odbiorców sztuki. Po drugie z perspektywy reprezentowanej przez media i decydentów. Po trzecie od strony praktykowanej przez samych artystów. Zwłaszcza ta ostatnia perspektywa jest istotna. Dlatego też staramy się identyfikować, kto uprawia sztukę w Polsce, rekonstruować biografie artystyczne, a także określać warunki życia twórców. Próbujemy też odtwarzać hierarchie obecne w lokalnym świecie artystycznym, bariery utrudniające tworzenie sztuki oraz to, co sprzyja jej kreowaniu.

Prowadzący spotkanie Wizualne Niewidzialne

Joanna Kliszek – historyczka sztuki, kuratorka, menedżerka kultury, doktorantka europejskiego stypendium im. Marie Curie-Skłodowskiej w Międzykatedralnej Pracowni „Novum” Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. W latach 1987 – 1991 współprowadziła Galerię Dziekanka w Warszawie. Dyrektor Instytutu Polskiego w Lipsku (1996 – 2001), dyrektor Instytutu Polskiego w Berlinie (2001 – 2007) oraz wicedyrektor IAM (2008 – 2014).

Marek Krajewski – socjolog, profesor zwyczajny, zatrudniony w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. Autor licznych artykułów dotyczących kultury popularnej, konsumpcji i sztuki oraz książek: Kultury kultury popularnej (2003), POPamiętane (2006), Za fotografię! (2010, wspólnie z R. Drozdowskim), Narzędziownia. Jak badaliśmy (niewidzialne) miasto ( 2012, wspólnie z R. Drozdowskim, M. Frąckowiakiem, Ł. Rogowskim), Są w życiu rzeczy… (2013), Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych (2014, redaktor tomu). Kurator Zewnętrznej Galerii AMS (1998-2004) oraz pomysłodawca projektu „Niewidzialne miasto”.

Filip Schmidt – doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu, współautor szeregu badań dotyczących animacji oraz edukacji kulturalnej i artystycznej, członek sieci obserwatoriów edukacji kulturowej i artystycznej przy UNESCO. Zajmuje się też badaniami życia codziennego, praktyk mieszkaniowych i związków intymnych, współtworzy internetowe Archiwum Badań nad Życiem Codziennym.


Więcej o projekcie: www.wizualneniewidzialne.pl

 

Powiązane projekty