23.05/18.00 

Michel Sittow in Reval. A renowned court artist and his contemporaries in a late medieval Hanseatic town 

 

dr Merike Kurisoo,  Art Museum of Estonia,  

Wykład w języku angielskim będzie poświęcony urodzonemu w wielonarodowym i wielojęzycznym hanzeatyckim mieście Reval (Tallin) i wykształconemu w warsztacie Hansa Memlinga w Brugii, Michelowi Sittow (ok. 1469-1525). Był on wysoko cenionym artystą i portrecistą na europejskich dworach królewskich. W Tallinie podejmował się zleceń od kupców i rady miejskiej, a także od lokalnych i nordyckich kościołów.