Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk

14 maja 2018, 15:30 - 14 maja 2018, 18:00

Harcmistrz Bogdan Radys, komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów „Korzenie” z Gdańska zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na prelekcję Piotra Lorensa, wykładowcy, profesora zwyczajnego i kierownika Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej. Prelekcja będzie poświęcona tematyce współczesnych transformacji obszarów nawodnych w Gdańsku.

Podczas spotkania w przestrzeni Sieni IKM, Profesor Piotr Lorens opowie o projekcie zabudowy terenów postyczniowych tzw. Nowym Mieście, o tym, jak rewitalizować tereny wzdłuż frontów wodnych (np. jezior, rzek, stawów, innych zbiorników wodnych). Dowiemy się też, jakie funkcje powinny pełnić fronty wodne i jak je najlepiej wykorzystać w przestrzeni publicznej – tak, by służyły mieszkańcom do wypoczynku i relaksu i były wizytówką Gdańska.

Wykład urozmaicą prezentacja multimedialna oraz dyskusja i wymiana poglądów z architektem przy kawie i herbacie.

Spotkanie umili wspólne śpiewanie piosenek harcerskich przy wtórze gitary – mówi komendant Bogdan Radys.

Celem spotkania jest uświadomienie uczestnikom wydarzenia, że rewitalizacja oraz odpowiednie zagospodarowanie terenów nawodnych pozwoli na stworzenie zarówno w centrum Gdańska jak w poszczególnych dzielnicach Gdańska terenów rekreacyjnych, które będą służyć mieszkańcom a szczególnie seniorom do relaksu i wypoczynku.

Wydarzenie jest kolejnym w cyklu spotkań seniorów harcerskich z naukowcami z harcerskim życiorysem i realizacji rządowego programu aktywizacji osób starszych.

O prowadzącym

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – profesor zwyczajny i kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej, wykładowca na Wydziale Architektury PG. Od 2015 r. prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, a w latach 2011-2017 wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych (ISOCARP).

O organizatorach

Harcerski Krąg Seniorów „Korzenie” działa w Gdańsku już ponad czterdziestu kilku lat. W 1976 roku powstanie tego kręgu wymagało odwagi, zręczności i dalekowzroczności. Albowiem od samego początku HKS „Korzenie” kultywował tradycje skautingu i przedwojennego harcerstwa. Idea służby Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim była stawiana na pierwszym miejscu. Dzisiaj HKS „Korzenie”, dysponujący autorytetem, stanowią wzór nie tylko dla Chorągwi Gdańskiej ZHP. Obecnie Krąg liczy ponad 50 osób. Spotkania odbywają się najczęściej raz w miesiącu, ale członkowie Kręgu biorą udział m.in. w wykładach historycznych. Do Kręgu przyjmowane są osoby, które skończyły 55 lat. Twierdzą, że to właśnie harcerstwo ich trzyma w takiej kondycji. Spotykają się na biwakach lecz nie śpią już pod namiotami co prawda, ale pośrodku lasu, w harcerskich bazach. Jeżdżą na wycieczki bliższe i dalsze. Najstarszy uczestnik ostatniej wycieczki miał „tylko” 87 lat i nie miał żadnej taryfy ulgowej. My żyjemy dniem dzisiejszym. Niezwykła aktywność HKS „Korzenie” stanowi drogowskaz dla współczesnego pokolenia harcerzy – wychowania i życia ideowego, patriotycznego, prospołecznego, a przy tym ciekawego, atrakcyjnego i prozdrowotnego!

Powiązane projekty