Fundacja Świat Wrażliwy ul. Kartuska 108, Gdańsk
14 września 2019, 00:00 - 14 września 2019, 18:00

14 września 2019, godz. 16.00.00-18.00 | „Wspólnota” – spektakl Teatru Forum
Projekt: Rozwój kompetencji artystycznych mieszkańców dzielnicy Siedlce
Prowadzenie: Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka
Organizator: Polski Związek Emerytów, Rencistów O/O Gdańsk Koło nr 11
Partner: Fundacja Świat Wrażliwy
Miejsce: Fundacja Świat Wrażliwy ul. Kartuska 108, Gdańsk
Wstęp Wolny

Polski Związek Emerytów i Rencistów zaprasza mieszkańców dzielnicy Siedlce do udziału w spektaklu teatralnym Teatru Forum pt. ” Wspólnota „. Spektakl ma interaktywną konwencję, która angażuje widownię.

Po obejrzeniu historii widzowie są pytani przez osobę prowadzącą o ich refleksje i pomysły na rozwiązania dla przedstawionych problemów. Pomysły te są następnie testowane przez nich na scenie we wspólnej improwizacji z aktorami, tak by znaleźć możliwości przezwyciężenia społecznych problemów, do których odnosi się spektakl.

Spektakl Teatr Forum pt. „Wspólnota“ będzie realizowany przez 6 aktorów i reżysera. Wstęp wolny!

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019.

Instytut Kultury Miejskiej 2019