To już trzecia edycja comiesięcznych wykładów, których bohaterami są miasta rozumiane nie tylko jako twory przestrzenne i struktury urbanistyczno-architektoniczne, lecz również jako obszary nawarstwień kulturowych, palimpsestowych historii i społecznych interakcji. Miasta jako kreacje ideologiczne i miejsca; miasta obrosłe mitami i miasta uwikłane w historię.

12 października rozpoczynamy cykl wykładem: Reprezentacje miast i ich zapis architektoniczny w książkach dla dzieci, który poprowadzi dr Małgorzata Cackowska (UG).

Książki dla dzieci są nie tylko źródłem wiedzy o świecie, ale także często pierwszym obszarem zetknięcia się ze sztuką, reprezentacją czy konwencją artystyczną. Wczasie wykładu pokazane zostaną polskie i zagraniczne książki, bohaterami których są miasta istniejące i zmyślone. Bogactwo sposobów ich obrazowania oraz inwencja twórców zapisujących przestrzenie architektoniczne stanie się punktem wyjścia do refleksji o możliwym oddziaływaniu na dziecięce odczytywanie tych obrazów.


12 października, 19.00, sień Instytutu Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40. Wstęp bezpłatny.