Żeby dobrze i skutecznie współpracować z innymi, osiągać zamierzone cele i znajdować w tym satysfakcję należy potrafić zadbać najpierw o siebie i swoją higienę pracy. Dlatego zapraszamy na warsztaty Zarządzanie sobą i relacjami w organizacji w ramach Akademii Active Citizens już w kwietniu, które poprowadzi trener Jan Świerszcz. Zajęcia odbędą się 8-9 kwietnia w Gdańsku. Na zgłoszenia czekamy do 2 kwietnia 2017 roku.

Warsztat składać się będzie z dwóch części, w których osoby uczestniczące na podstawie refleksji nad swoim rozwojem zawodowym w organizacjach społecznych i dobrostanem wzmocnią kompetencje pracy z innymi.

Najważniejsze elementy warsztatów:

Praca/aktywizm w Twoim życiu

  • Zastanowisz się, jakie miejsce zajmuje praca zawodowa i aktywizm społeczny w Twoim życiu, jakie ma dla niego znaczenie, z jakimi wartościami się wiąże. Ile pochłania Twojej energii i czasu w kontekście innych ważnych obszarów życia, o które chcesz zadbać (np. zdrowie, rodzina, edukacja).
  • Zidentyfikujesz, co daje Ci najwięcej satysfakcji i szczęścia. Sprawdzisz, jakie przeszkody stoją na drodze Twojego rozwoju. Zobaczysz, jak rozróżniasz zadbanie o skuteczność w pracy od zadbania o siebie.
  • Przyjrzysz się swojemu work-life balance, czyli równowadze i harmonii pomiędzy życiem prywatnym a pracą. Zapoznasz się z modelem pielęgnacji dobrostanu i szczęścia (wzmocnienie pozytywnego przeżywania, zaangażowania, pozytywnych relacji, odnajdywania sensu, doceniania osiągnięć) w odniesieniu do własnej pracy społecznej.

Życie w Twojej pracy/aktywizmie

  • Dowiesz się, czym się różni słuchanie od uważnego i empatycznego słyszenia. Poznasz metody, aby słyszeć i rozumieć inne osoby więcej i lepiej.
  • Nauczysz się rozpoznawać sytuacje, w których warto lepiej zarządzać trudnymi emocjami. Dowiesz się co robić, aby emocje nie kierowały Tobą w sytuacjach kryzysowych.
  • Przyjrzysz się sposobom komunikowania z innymi i dbania o relacje w pracy. Poznasz sposoby docierania do zasobów, doceniania siebie i zespołu, w którym pracujesz.
  • Poznasz techniki i narzędzia, które pozwolą Ci świadomie zarządzać sobą, zostać własnym coachem/coachką i pielęgnować istotne dla Ciebie wartości w pracy.

Jan Świerszcz, psycholog, coach, trener z ponad 15 letnim doświadczeniem pracy w organizacjach społecznych. Specjalizuje się w tematyce równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji (w tym przeciwdziałania przemocy motywowanej uprzedzeniami, wsparcia osób doświadczających takiej przemocy oraz budowania rozwiązań instytucjonalnych w tym zakresie) ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek płci, tożsamości psychoseksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia, narodowości i religii. Trener umiejętności miękkich i coach wspierający organizacje i zespoły w rozwoju. Prowadzi krótkie formy szkoleniowe obejmujące podstawową wiedzę, jak i kilkudniowe treningi umiejętności społecznych związanych z pogłębionym wglądem, pracą na własnych postawach i przekonaniach. Najczęściej pracuje z osobami dorosłymi zatrudnionymi w sektorze publicznym (systemie edukacji  formalnej i administracji samorządowej i centralnej), z młodzieżą, osobami studiującymi, pracownikami organizacji pozarządowych i osobami świadczącymi pomoc psychologiczną.


WARSZTATY Zarządzanie sobą i relacjami w organizacji w ramach Akademii Active Citizens już 8-9 kwietnia 2017 roku, godziny 10.00-17.00 (sobota) i 10.00-15.00 (niedziela). Na zgłoszenia czekamy do 2 kwietnia 2017 roku.

PLIKI DO POBRANIA:

Zarządzanie sobą i relacjami w organizacji_formularz zgłoszeniowy

Zarządzanie sobą i relacjami w organizacji_informacje

Powiązane projekty