Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk

2 września 2017, 10:00 - 3 września 2017, 15:00

O projekcie:

Celem całego projektu ,,Kultura spotyka biznes” jest ukazanie potencjału współpracy między kulturą i sztuką a biznesem poprzez działania edukacyjne. Warsztaty, dyskusje, konsultacje i mentoring mają za zadanie wzmacniać kompetencje i wiedzę odbiorców kultury, jednocześnie pokazując znaczenia kultury i sztuki jako podstawy przemysłów kreatywnych. W trakcie wspólnych warsztatów i spotkań menedżerowie i artyści poznają wzajemnie swoje umiejętności, kompetencje oraz specyfikę pracy. Efektem cyklu warsztatów będzie nawiązanie relacji i pobudzenie sektorów kreatywnych.

O warsztacie:

Warsztaty rzeźbiarskie są pierwszym z 4 warsztatów realizowanych w ramach projektu.

Zwierzęta towarzyszą nam odkąd stąpamy po tej Ziemi. Zwierzęta były również bohaterami pierwszych twórczych eksperymentów malarskich. Chociaż budzą w nas skrajne emocje od zawsze towarzyszą człowiekowi.Zdaniem rzeźbiarki Agaty Markos każdy stworzony obiekt jest nośnikiem pewnej jakości. My, jako odbiorcy lub twórcy tych obiektów powinniśmy być świadomi: co, dlaczego i z jakiej przestrzeni tworzymy.

Celem tego spotkanie będzie stworzenie świadomego obiektu zainspirowanego tematyka animalistyczną- będzie to symbol jakości, jaki chcielibyśmy reprezentować.

Warsztaty są 2-dniowe: 02.09.2017, godz. 10.00-13.00, 03.09.2017, godz. 10.00-15.00.

O prowadzącej:

Moją największą miłością w twórczości jest kontakt z kamieniem i tematyka animalistyczna.
Od narodzin do teraz związana jestem z lasem, zarówno emocjonalnie jak i fizycznie.
Współpracuję w grupie multidyscyplinarnej Rokosz, w której łączymy doświadczenia rzeźbiarskie, projektowe i architektoniczne by wspólnie poszukiwać odpowiedzi na współczesne problemy ekologiczne i społeczne.


Więcej informacji na stronie:  Kultura Spotyka Biznes – Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Powiązane projekty