Kultura spotyka biznes

Projekt archiwalny

Warsztaty, konsultacje i spotkania dyskusyjne – czas na wymianę inspiracji i wiedzy pomiędzy przedsiębiorcami i artystami. „Kultura spotyka biznes” to nowy projekt Obserwatorium Kultury przy Instytucie Kultury Miejskiej. Czy sposoby pracy artystów mogą inspirować przedsiębiorców? Jakie biznesowe umiejętności przydadzą się twórcom? Odpowiedzi na te pytania będą szukać uczestnicy i uczestniczki projektu. Projekt rozpocznie się w maju, od konsultacje na temat tworzeniu wizerunku i alternatywnych źródeł finansowania dla artystów.

Ekonomiści kultury od wielu lat podkreślają znaczenie relacji między kulturą a gospodarką. Jednak bezpośrednie relacje między biznesem a kulturą wymagają rozwinięcia. Chcemy w tym pomóc tworząc warunki do spotkania i współpracy artystów i przedsiębiorców – mówi Natalia Brylowska, koordynatorka projektu.

Doświadczenie interwencji artystycznych w organizacjach biznesowych np. w krajach skandynawskich pokazuje, jak wiele wartości mogą one wnieść do funkcjonowania przedsiębiorstwa, ucząc, tak ważnych w szybko rozwijającej się gospodarce kreatywnej, elastyczności, adaptacyjności i emotywności. Innowacyjność w gospodarce jest uzależniona od otwartości na inne spojrzenia na świat i umiejętności uważnej obserwacji współczesnej rzeczywistości. Właśnie takich umiejętności menedżerowie, profesjonaliści branż kreatywnych, mogą uczyć się od artystów – podkreśla Brylowska.

Konsultacje dla artystów w programie Kultura spotyka biznes

W maju rozpoczną się indywidualne konsultacje dla artystów, w czasie których twórcy będą mogli porozmawiać o alternatywnych źródłach finansowania i nawiązywaniu kontaktów oraz tworzeniu wizerunku. Konsultacje „Jeśli nie grant, to co?” (17 maja) poprowadzi Karol Król, niezależny ekspert w obszarze innowacji na rynku kapitałowym, autor książki „Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności”. Na pytanie „Jak być widocznym w świecie sztuki i nie tylko?” (25 maja) odpowie Justyna Kozioł, ekspertka w obszarze media i public relations, która specjalizuje się w doradztwie dla przedsiębiorczych kobiet.

Na konsultacje wymagane są wcześniejsze zapisy, udział jest bezpłatny. 

  • „Jeśli nie grant, to co?” (17 maja) | zapisy: www.kulturaspotykabiznes.evenea.pl | prosimy o wybranie odpowiedniej godziny | potwierdzenie udziału do 12 maja
  • „Jak być widocznym w świecie sztuki i nie tylko?” (25 maja)| zapisy: www.kulturaspotykabiznes2.evenea.pl | prosimy o wybranie odpowiedniej godziny | potwierdzenie udziału do 19 maja

Planowane działania w 2017 roku

Ciąg dalszy konsultacji odbędzie się w czerwcu. O planowaniu biznesowym opowie Izabela Kielusiak, która zajmuje wdrażaniem innowacyjnych produktów i usług oraz prowadzi warsztaty z myślenia projektowego. Porad prawnych udzieli Natalia Mielszyk, specjalistka ds. polityk publicznych w Centrum Cyfrowym.

Wrzesień to czas artystycznych warsztatów dla przedsiębiorców. W programie znajdą się warsztaty teatralne, rzeźbiarskie, dźwiękowe i graficzne, a poprowadzą je, między innymi, Rita Jankowska, Agata Makos, Marta Kalarus i Krzysztof Topolski. Cykl warsztatów podsumuje spotkanie dyskusyjne. Jesienią odbędzie się także spotkanie, którego motywem przewodnim będzie krytyczne spojrzenie na rolę przemysłów kreatywnych w rozwoju miasta.


Projekt „Kultura spotyka biznes” otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój sektorów kreatywnych”. Jest to pierwsza edycja programu, projekt Instytutu Kultury Miejskiej znalazł się wśród osiemdziesięciu ośmiu zwycięskich projektów z całej Polski. „Kultura spotyka biznes” jest realizowany w partnerstwie z Olivia Business Centre i Inkubatorem Przedsiębiorczości Starter.

Kontakt

Natalia Brylowska

Natalia Brylowska

W IKM zajmuje się projektami badawczymi prowadzonymi przez Obserwatorium Kultury oraz konsultacjami społecznymi i ewaluacją działań instytucji kultury.

e-mail: natalia.brylowska@ikm.gda.pl