Spotkania podróżnicze, warsztaty plastyczne i projekcje filmowe. Spotkania ze specjalistami i promocje książek. Mija rok działalności programu Otwarty IKM. Na wsparcie oddolnych działań kulturalnych mieszkańców Gdańska i Metropolii przeznaczono w 2016 roku 25 000 złotych. W tym czasie 43 organizatorów znalazło w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej miejsce dla swoich projektów i pomoc w ich realizacji. Z programu może skorzystać każdy! Na zgłoszenia pomysłów działań na styczeń 2017 czekamy do 10 grudnia.

Już od roku, w poniedziałki i piątki, siedziba Instytutu Kultury Miejskiej otwiera się na inicjatywy kulturalne, społeczne i edukacyjne mieszkańców Gdańska i metropolii. IKM zaprasza do organizacji spotkań, szkoleń, warsztatów, pokazów filmowych z dyskusjami i innych form wydarzeń – wszystkiego, co jest możliwe do realizacji w sieni IKM, z uwzględnieniem jej warunków i ograniczeń.

Rok działalności programu Otwarty IKM to 51 projektów (razem z grudniowymi), przygotowanych przez 43 organizatorów (w tym 20 grup, fundacji i stowarzyszeń i 23 osoby indywidualne). Pomysły na wydarzenia są różnorodne. Od warsztatów dla wszystkich grup wiekowych (dzieci, dorosłych, seniorów), po wykłady, spotkania podróżnicze, projekcje filmowe, spotkania autorskie, przedstawienia czy prezentacje innych kultur. W grudniu dofinansowanie otrzymało osiem projektów, pięć z nich zostanie zrealizowanych w bieżącym roku, trzy kolejne, ze względu na ograniczoną dostępność sieni Instytutu Kultury Miejskiej, w styczniu 2017 roku – mówi Katarzyna Buczek, koordynatorka programu Otwarty IKM.

W grudniu w Instytucie Kultury Miejskiej odbędzie się IX Festiwal Gdańska Sztuka Interpretacji Muzyki Akordeonowej, spotkanie podróżnicze „Rowerem przez Azję. Ludzie, kultura, natura, bezpieczeństwo, warsztat taneczny dla osób 60+, wykład o Kazachstanie i poszukiwaniu w nim polskich śladów oraz drugie spotkanie w cyklu warsztatowym dla kobiet: „Jak pogłębiać relację z innymi skupiając się na sobie”.

Wsparcie IKM polega na udostępnieniu przestrzeni sieni w godzinach 10.00 – 22.00, udostępnieniu rzutnika, ekranu, siedzeń i stołów, termosów oraz kubków, współpracy z pracownikiem merytorycznym IKM, wsparciu finansowym (do 500 zł brutto) i umieszczeniu informacji o wydarzeniu w miesięcznej ulotce z programem Instytutu Kultury Miejskiej pod harmonogramem wydarzeń z cyklu otwarty IKM i zamieszczeniu informacji na stronie www.ikm.gda.pl/otwarty-ikm/.

Po stronie organizatorów pozostaje: obsługa techniczna wydarzenia, kawa, herbata, catering dla uczestników, dodatkowy sprzęt i materiały potrzebne do zrealizowania przedsięwzięcia, promocja wydarzenia i rekrutacja uczestników, przygotowanie tak działania w sieni, aby nie zakłócał pracy instytucjom i biurom mającym siedziby w kamienicy przy ul. Długi Targ 39/40, pozostawienie miejsca (sieni IKM) w stanie takim samym jak w momencie wejścia do pomieszczenia.


Otwarty IKM to program dla mieszkańców, animatorów kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów czy instytucji. Dzięki niemu każdy może zrealizować swój pomysł na działanie kulturalne, społeczno – kulturalne czy edukacyjno-kulturalne w sieni Instytutu Kultury Miejskiej. IKM zapewnia wsparcie merytoryczne pracowników instytucji oraz, w razie potrzeby, finansowe (do 500 zł). Na propozycje i pomysły działań na styczeń 2017 roku czekamy do 10 grudnia. Szczegóły na stronie: www.ikm.gda.pl/otwarty-ikm.

Powiązane projekty