Instytut Kultury Miejskiej razem z Gdańską Galerią Miejską zapraszają na 11. edycję festiwalu NARRACJE, która odbędzie się 15 i 16 listopada w gdańskiej dzielnicy Siedlce. Wydarzenie od 2009 roku eksploruje miejskie wątki i historie. Artystyczne interwencje w przestrzeń publiczną dzielnic Gdańska nadają codziennym miejscom nowy kontekst i pozwalają odkryć je ponownie. Jednocześnie instytucje zapraszają do udziału w konkursie na kuratorkę / kuratora festiwalu NARRACJE #11.

REGULAMIN KONKURSU [Pobierz tutaj] | OŚWIADCZENIE [Pobierz tutaj] | GDAŃSK-SIEDLCE HISTORIA [Pobierz tutaj] | ENGLISH VERSION [here]

Festiwal odbywa się jesienią, kiedy większość działań kulturalnych wkracza do galerii i instytucji. NARRACJE dają powód, by w dwa listopadowe wieczory wyjść z domu i odkrywać miasto na nowo. Instytut Kultury Miejskiej oraz Gdańska Galeria Miejska zapraszają kuratorów z Polski i z zagranicy do udziału w konkursie. Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie: www.narracje.eu oraz www.ikm.gda.pl/narracje.

Charakterystyka festiwalu NARRACJE

W trakcie dekady profil festiwalu uległ zmianie: efektowne instalacje świetlne szybko ustępować zaczęły formom sprzyjającym krytycznemu spojrzeniu na przestrzeń i umożliwiającym zainicjowanie bliższego dialogu z nią. Z każdym rokiem NARRACJE wchodziły coraz głębiej w miasto – opuściły centrum, by z rosnącą odwagą zapuszczać się w kolejne dzielnice, które stawały się współorganizatorami i współkuratorami. Miasto użycza NARRACJOM swych opowieści, sugeruje wątki, prowokuje rozwiązania, opierając się pewnym realizacjom i sprzyjając innym.

Siła festiwalu polega na szacunku, z jakim jego twórcy podchodzą do żywego organizmu miasta i wyczuciu w sposobie pracy z przestrzenią i jej prawomocnymi rezydentami – mieszkańcami. Świadomi pokus i niebezpieczeństw kuratorzy i artyści dbają, by prace powstające z myślą o konkretnych lokalizacjach nie stygmatyzowały odwiedzanych dzielnic i nie uprzedmiotowiały ich mieszkańców.

Gdańsk-Siedlce. Dzielnica festiwalowa edycji 2019

11. edycja festiwalu NARRACJE odbędzie się w gdańskiej dzielnicy Siedlce. Teren ten, ze względu na korzystne położenie, zasiedlony był już od czasów średniowiecza, a tutejsze osady stanowiły przedmieścia miasta. W XIX wieku obszar Siedlec został włączony w granice miasta i zielone suburbium stopniowo zaczęło zamieniać się w dzielnicę robotniczą. Wiek XX przyśpieszył proces przemian, których efekty możemy obserwować obecnie. Pod względem zabudowy Siedlce to jedna z najbardziej urozmaiconych dzielnic Gdańska. Odnajdziemy tu czynszowe kamienice i robotnicze domy z XIX i początku XX wieku, neogotyckie, strzeliste gmachy, modernistyczną, nowocześnie projektowaną zabudowę mieszkalną, socrealistyczne osiedle mieszkaniowe, przytłaczające bloki z wielkiej płyty, naiwnie bajkowy postmodernizm oraz współczesne, odgradzające się od przestrzeni dzielnicy osiedla deweloperskie.

Ramy konkursu na kuratora Festiwalu NARRACJE 2019

Konkurs trwa od 22 stycznia do 28 lutego 2019. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: info@narracje.eu lub pocztą tradycyjną na adres Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80 – 830 Gdańsk.

Zgłoszenia powinny zawierać: list intencyjny podający motywy udziału w konkursie; zarys koncepcji festiwalu odnoszącej się do specyfiki terenu, na którym wydarzenie się odbędzie; listę artystów przewidzianych do zaproszenia do udziału w festiwalu oraz krótki opis zrealizowanych lub planowanych przez nich projektów lub działań w przestrzeni publicznej, które stałyby się częścią programu 11. edycji NARRACJI wraz ze zdjęciami lub wizualizacjami (dotyczy istniejących prac); wstępnie rozpisany budżet wydarzenia; aktualne CV kandydata zawierające informacje o jego doświadczeniu zawodowym, zrealizowanych dotychczas festiwalach i innych projektach artystycznych oraz wykształceniu kierunkowym.

Kuratora NARRACJI #11 wyłoni pięcioosobowa komisja konkursowa, w skład której wejdą dyrektorzy Instytut Kultury Miejskiej i Gdańskiej Galerii Miejskiej oraz zaproszeni przedstawiciele środowisk twórczych. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 14 marca włącznie na stronie www.ikm.gda.pl.

Festiwal NARRACJE. Instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej. Gdańsk 2009-2018, kuratorzy i lokalizacje wydarzenia:

NARRACJE #1, Collective Memories, Główne Miasto, 26.11-6.12. 2009, kuratorka: Bettina Pelz

NARRACJE #2, Lost and Found, Główne Miasto, 18-21.11.2010, kuratorka: Bettina Pelz

NARRACJE #3, Natura miasta / Nature of the City, Dolne Miasto, 17-20.11.2011, kuratorka: Bettina Pelz

NARRACJE #4, Czyś odeszła, ukochana zjawo? / Art Thou Gone, Beloved Ghost?, Główne i Stare Miasto oraz Stocznia Gdańska, 15 – 18.11.2012, kurator: Steven Matijcio

NARRACJE #5, Odkrywanie zachwyca / Unearthing Delights, Długie Ogrody, 15-17.11.2013, kurator: Rob Garrett

NARRACJE #6, Mędrzec i duch / The Sage and the Ghost, Wrzeszcz Górny, 15 -16.11.2014, kuratorzy: Anna Witkowska, Adam Witkowski

NARRACJE #7, Przemytnicy / The Smugglers, Nowy Port, 20-21.11.2015, kuratorka: Anna Smolak

NARRACJE #8, Królestwo 60,8 m n.p.m / The Kingdom 60,8 m asl, Biskupia Górka, 21-22.10.2016, kurator: Stach Szabłowski

NARRACJE #9, Poza sezonem / Off Season, Brzeźno, 17-18.11.2017, kuratorka: Anna Czaban

NARRACJE #10, Słońca w ciszy były jak wielki śpiew w zenicie, Oliwa, 16-17.11.2018, kurator: Piotr Stasiowski.

Organizator: Instytut Kultury Miejskiej | Współorganizator: Gdańska Galeria Miejska

 

www.narracje.eu

www.facebook.com/NarracjeGdansk

Powiązane projekty