Zapraszamy do udziału w otwartym naborze! Polska sieć sztuk performatywnych to inicjatywa gdańskiego Instytutu Kultury Miejskiej, stołecznej Komuny Warszawa i poznańskiego Centrum Kultury Zamek. Zrzeszamy się, by wspólnie realizować, promować i prezentować spektakle teatralne. Nabór trwa do 28 maja 2024.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – [kliknij tutaj]

Polska sieć sztuk performatywnych to inicjatywa gdańskiego Instytutu Kultury Miejskiej, stołecznej Komuny Warszawa i poznańskiego Centrum Kultury Zamek.

W ramach programu pilotażowego (2024-2025) planujemy zrealizować jedno przedstawienie. Jak je wybierzemy?
W pierwszym etapie rozpiszemy otwarty nabór zgłoszeń, następnie przeprowadzimy serię rozmów z wybranymi osobami i na ich podstawie zdecydujemy, który spektakl zostanie wyprodukowany. Jego autorzy i autorki, biorąc udział w rezydencji artystycznej w jednej z instytucji, stworzą planowany spektakl. Po premierze, która odbędzie się w mieście rezydencji, przedstawienie zostanie zaprezentowane w kolejnych instytucjach sieci.

Czego szukamy?
Zależy nam na dotarciu do osób myślących w sposób nieszablonowy i odważny. Twórców i twórczyń uważnie przyglądających się różnym aspektom naszej współczesności, ale też odnoszących się do możliwych scenariuszy przyszłości. Osób artystycznych potrafiących myśleć krytycznie, otwartych na realizację projektu dostępnego dla różnych odbiorców.

Otwarty nabór to formuła demokratyczna – mogą z niego skorzystać osoby indywidualne oraz kolektywy twórcze. Swoje zadanie widzimy przede wszystkim w dookreśleniu ram czasowych i finansowych przedsięwzięcia – jako sieć pozostajemy jednak otwarci na kwestie związane z formą i tematyką proponowanych spektakli.

Model współprodukcji – nadal innowacyjny w Polsce – posiada wiele zalet. Wpływa na zwiększenie mobilności zaangażowanych twórców i twórczyń, pozwala im szeroko czerpać z doświadczeń innych osób artystycznych, ale też z zaplecza i praktyk produkcyjnych różnych organizacji. Otwiera świat sztuki dla osób pozostających na marginesie tradycyjnego systemu scen repertuarowych: daje szansę ludziom młodym, w tym absolwentom i absolwentkom szkół artystycznych oraz freelancerom i freelancerkom.

Współprodukcja opłacalna jest również w bardzo praktycznym wymiarze. Filtrując między różnymi podejściami, podwyższa innowacyjność oferty i jej jakość. Łącząc osoby twórcze działające w różnych dziedzinach, buduje silniejsze, bardziej wszechstronne środowisko artystyczne. Bazując na współpracy kilku instytucji, czerpie z różnych zasobów produkcyjnych i finansowych, co z kolei pozwala na rozłożenie kosztów i ciężaru pracy. Odbywając się w różnych miastach, spektakl zyskuje szerszą publiczność i przedłuża swoją obecność na scenie.

Polska sieć sztuk performatywnych jest pomyślana jako projekt wieloletni. Program pilotażowy ma zebrać niezbędne informacje, przetestować możliwości, wyznaczyć nowe kierunki.

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultur i Dziedzictwa Narodowego.

Regulamin konkursu: [kliknij tutaj]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – [kliknij tutaj]

Ridery techniczne:

Instytut Kultury Miejskiej – [rider sali audytoryjnej]

Centrum Kultury Zamek – [zestawienie oświetlenia]
[specyfikacja Sali Wielkiej]
[projektory]

Komuna Warszawa – [lista sprzętu],
[plan sceny]Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.