Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na warsztaty w ramach Akademii Aktywnej Społeczności: Prawo autorskie – warsztaty dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury. 2 – 3 marca 2019 r. (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota) i 10.00-15.00 (niedziela) w Gdańsku.

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ. Formularz należy odesłać do 17.02.2019 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl lub w formie papierowej dostarczyć pod adres: Anna Urbańczyk, Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Numer faxu: 58 760 72 15.

Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 22.02.2019 r.

Prawo autorskie dotyczy wszystkich osób, które: organizują koncert, udzielają się w mediach społecznościowych, pokazują filmy, prowadzą projekty, przygotowują publikacje,… Może wydawać się one pewnym ograniczeniem – ale nie musi! Przyjdź na warsztaty i dowiedz się, jak każdego dnia w działalności kulturalnej i społecznej przestrzegać prawa autorskiego oraz korzystać z niego w taki sposób, by nie ograniczało Twojej innowacyjności i kreatywności

Cele warsztatu – na szkoleniu uczestniczki i uczestnicy:
– Zyskają świadomość na temat wyzwań, jakie stoją przed osobami zaangażowanymi w działalność pozarządową/kulturalną w związku z prawem autorskim – ale będą też umiały sobie z tymi wyzwaniami poradzić,
– Poznają podstawowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego,
– Uzyskają wsparcie prawne w zakresie problemów, które napotykają w swojej codziennej działalności.

Zakres tematyczny:
– prawo autorskie, szczególnie w kontekście zasobów wykorzystywanych przez organizacje pozarządowe i instytucje kultury,
– jak zgodnie z prawem prowadzić warsztaty, pokazy filmowe, spotkania autorskie etc.,
– zarządzanie prawami autorskimi w organizacji pozarządowej/instytucji kultury,
– na co zwracać uwagę przy podpisywaniu umów prawnoautorskich,
– w jaki sposób prowadzić profile organizacji w mediach społecznościowych, by nie łamać prawa autorskiego.
– jak w organizacji wdrażać otwartość – licencje Creative Commons.

Metody pracy:
– Prezentacja połączona z wykładem,
– Rozwiązywanie kazusów prawnych powstałych w oparciu o doświadczenia
uczestniczek i uczestników,
– Praca w grupach dotycząca praktycznych aspektów działalności organizacji pozarządowych/instytucji kultury.

Osoba prowadząca:
Natalia Mileszyk – prawniczka, specjalistka ds. polityk publicznych. Zajmuje się analizą prawną i rzecznictwem w zakresie otwartych zasobów oraz swobód użytkowników treści. Prowadziła szkolenia z zakresu prawa autorskiego i otwartości m.in. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Bibliotece Narodowej i Ministerstwie Rozwoju. Zawodowo związana z Fundacją Centrum Cyfrowe, stowarzyszeniem Communia i Creative Commons. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Central European University w Budapeszcie (LLM).

Akademia Aktywnej Społeczności to projekt wzmacniający kompetencje organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów, aktywistek, edukatorów, edukatorek.