Hasłem 9. Edycji Akademii Gdańska jest TRANSKRYPCJA. Transkrypcja pochodzi od łacińskiego słowa transcriptio i dosłownie oznacza przepisywanie. Transkrypcja zachodzi w wielu procesach: biologicznym, muzycznym, filmowym czy językowym. Transkrypcja w kontekście Gdańska to procesy społeczne, historyczne i kulturowe, ale również urbanistyczne i polityczne. Wszystkie wykłady odbędą się w sieni Instytutu Kultury Miejskiej (ul. Długi Targ 39/40).
Gdańskie DNA na przestrzeni wieków było wielokrotnie przepisywane. Często pierwotne procesy, wydarzenia, działania, zjawiska były transkrybowane wobec zmieniającej się percepcji czy dystansu poznawczego. Dotyczy to zarówno rozwoju miasta w kontekście historycznym i architektonicznym oraz weryfikacji gdańskiej tożsamości, a także antropologii miejsc czy martyrologii.
Akademia Gdańska – Spotkanie z Przemysławem Ruchlewskim

Daty wykładów i nazwiska prelegentów:

  • 25 stycznia, Łukasz Bugalski, Gdańsk zapisany na nowo – struktura urbanistyczna zespołu śródmiejskiego
  • 22 lutego, Aneta Szyłak, Język sztuki w Gdańsku na tle kolekcji NOMUS
  • 22 marca, Anna Sobecka, Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku
  • 26 kwietnia, Marcin Tymiński, Nasze i nie nasze. Zabytki Gdańska jako element polityki historycznej
  • 24 maja, Kuba Kowalski, Pamiątki po Polakach z Wolnego Miasta Gdańska- wyzwanie kolekcjonerskie
  • 28 czerwca, Sylwia Bykowska, O kształtowaniu się społeczeństwa Gdańska po 1945 rok
  • 20 września, Marek Adamkowicz, Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Wyobrażenia
  • 25 października, Barbara Klassa, Gdańsk: transkrypcja transoceaniczna
  • 29 listopada, Monika Zawadzka, Przepisane ściany, przepisane miasto
  • 13 grudnia, Przemysław Ruchlewski, Przepisywanie na siłę, organizowanie wyobrażenia…czyli co u Was w Gdańsku jest nie tak?
Cykl wykładów Akademia Gdańska od kilku lat przybliża mieszkańcom wyjątkowe postacie, które zapisały się w historii Gdańska, wydarzenia, miejsca, obiekty i historie, o których nie tak łatwo znaleźć informacje w mediach czy Internecie. Osoby zaproszone do prowadzenia wykładów specjalizują się w bardzo wąskich dziedzinach historii, nauki i sztuki, co sprawia, że tematyka spotkań jest oryginalna i zawsze niesie ze sobą nową wiedzę czy ciekawostki.

Powiązane projekty