Hasłem 9. Edycji Akademii Gdańska jest TRANSKRYPCJA. Transkrypcja pochodzi od łacińskiego słowa transcriptio i dosłownie oznacza przepisywanie. Transkrypcja zachodzi w wielu procesach: biologicznym, muzycznym, filmowym czy językowym. Transkrypcja w kontekście Gdańska to procesy społeczne, historyczne i kulturowe, ale również urbanistyczne i polityczne. Wszystkie wykłady odbędą się w sieni Instytutu Kultury Miejskiej (ul. Długi Targ 39/40).
 

Transkrypcja, czyli przepisanie, komunikuje fakt bycia wrzuconą w czas – w relację trwania oraz przemiany – a wraz z czasem przypuszczenie, że tak jak tu siedzę, siedzieli kiedyś inni.

 

Miasta to modelowa przestrzeń do zostawiania, tropienia, wzbudzania oraz odnajdowania splątanych śladów istnienia. Głównie dlatego, że są dojrzałe. Istotą miejskości jest to, że jest stara, że bez względu na kryzys, pogodę czy wynik wyborów – trwa, a jej trwanie jest nieporównywalnie dłuższe niż życie człowieka. Zdarza się, że miasta umierają, ale to nie zmienia faktu, że udana miejskość umie być długowieczna. Dlatego miasto z definicji przeżywa mieszkańców i stale traci swoich ludzi.

 

Przepełnia je więc niezbywalna nostalgia, bo miejska tożsamość związana jest z bezustanną utratą i odchodzeniem – zakrywanych i równoważonych jednoczesnym napływem, nadziejami, planami. W mieście, które można by nazwać nostalgicznym ślady obecności tysięcy ludzkich oraz nieludzkich poprzedników są wyczuwalnie obecne w żywych opowieściach i legendach miejskich; w lokalnym stylu formowania i deformowania ulic; w utrwalonych sposobach w jakich mieszkańcy spędzają tu czas, jak w zależności od pory roku wciąż przysiadają to po słonecznej, to zacienionej stronie głównego placu; jak przystają, niezmiennie kontemplując te same widoki. Wszystko to razem tworzy nagromadzoną materialno-niematerialną strukturę każdej wiekowej miejskości, jej wyrafinowane bogactwo, które trudno zastąpić czymś innym.

 

W wykładzie „Przepisane ściany, przepisane miasto” będę mówić o starych ścianach dzielnic mojego miasta – na Głównym, na Dolnym, we Wrzeszczu, w Porcie – o tym jak je widzę, jak mnie dotykają, jak o nich myślę, w jaki sposób się nawzajem, międzygatunkowo zasilamy.

 

Monika Zawadzka architektka i antropolożka kulturowa; badaczka ponad 40 miast, projektantka, edukatorka, autorka obrazów i tekstów; profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadzi Pracownię Architektury Miasta oraz kursy antropologii kulturowej; zajmuje się fenomenem miasta typu europejskiego, lokalnymi sposobami formowania przestrzeni publicznych, a szczególnie ulicą, wraz z kształtującymi jej ściany fasadami; mieszka w Gdańsku, na Aniołkach / fb Architektura Miasta.

 Motywem przewodnim 9. Cyklu Akademii Gdańska jest „Transkrypcja”. O transkrypcji miasta opowie podczas listopadowego wykładu Monika Zawadzka – architektka i antropolożka kulturowa; badaczka ponad 40 miast, projektantka, edukatorka, autorka obrazów i tekstów; profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadzi Pracownię Architektury Miasta oraz kursy antropologii kulturowej; zajmuje się fenomenem miasta typu europejskiego, lokalnymi sposobami formowania przestrzeni publicznych, a szczególnie ulicą, wraz z kształtującymi jej ściany fasadami; mieszka w Gdańsku, na Aniołkach. Na Facebooku można odnaleźć ją jako FB/ArchitekturaMiasta.Transkrypcja, czyli przepisanie, komunikuje fakt bycia wrzuconą w czas – w relację trwania oraz przemiany – a wraz z czasem przypuszczenie, że tak jak tu siedzę, siedzieli kiedyś inni. Miasta to modelowa przestrzeń do zostawiania, tropienia, wzbudzania oraz odnajdowania splątanych śladów istnienia. Głównie dlatego, że są dojrzałe. Istotą miejskości jest to, że jest stara, że bez względu na kryzys, pogodę czy wynik wyborów – trwa, a jej trwanie jest nieporównywalnie dłuższe niż życie człowieka. Zdarza się, że miasta umierają, ale to nie zmienia faktu, że udana miejskość umie być długowieczna. Dlatego miasto z definicji przeżywa mieszkańców i stale traci swoich ludziPrzepełnia je więc niezbywalna nostalgia, bo miejska tożsamość związana jest z bezustanną utratą i odchodzeniem – zakrywanych i równoważonych jednoczesnym napływem, nadziejami, planami. W mieście, które można by nazwać nostalgicznym ślady obecności tysięcy ludzkich oraz nieludzkich poprzedników są wyczuwalnie obecne w żywych opowieściach i legendach miejskich; w lokalnym stylu formowania i deformowania ulic; w utrwalonych sposobach w jakich mieszkańcy spędzają tu czas, jak w zależności od pory roku wciąż przysiadają to po słonecznej, to zacienionej stronie głównego placu; jak przystają, niezmiennie kontemplując te same widoki. Wszystko to razem tworzy nagromadzoną materialno-niematerialną strukturę każdej wiekowej miejskości, jej wyrafinowane bogactwo, które trudno zastąpić czymś innym. Monika Zawadzka
 

Daty wykładów i nazwiska prelegentów:

  • 25 stycznia, Łukasz Bugalski, Gdańsk zapisany na nowo – struktura urbanistyczna zespołu śródmiejskiego
  • 22 lutego, Aneta Szyłak, Język sztuki w Gdańsku na tle kolekcji NOMUS
  • 22 marca, Anna Sobecka, Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku
  • 26 kwietnia, Marcin Tymiński, Nasze i nie nasze. Zabytki Gdańska jako element polityki historycznej
  • 24 maja, Kuba Kowalski, Pamiątki po Polakach z Wolnego Miasta Gdańska- wyzwanie kolekcjonerskie
  • 28 czerwca, Sylwia Bykowska, O kształtowaniu się społeczeństwa Gdańska po 1945 rok
  • 20 września, Marek Adamkowicz, Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Wyobrażenia
  • 25 października, Barbara Klassa, Gdańsk: transkrypcja transoceaniczna
  • 29 listopada, Monika Zawadzka, Przepisane ściany, przepisane miasto
  • 13 grudnia, Przemysław Ruchlewski, Przepisywanie na siłę, organizowanie wyobrażenia…czyli co u Was w Gdańsku jest nie tak?
Cykl wykładów Akademia Gdańska od kilku lat przybliża mieszkańcom wyjątkowe postacie, które zapisały się w historii Gdańska, wydarzenia, miejsca, obiekty i historie, o których nie tak łatwo znaleźć informacje w mediach czy Internecie. Osoby zaproszone do prowadzenia wykładów specjalizują się w bardzo wąskich dziedzinach historii, nauki i sztuki, co sprawia, że tematyka spotkań jest oryginalna i zawsze niesie ze sobą nową wiedzę czy ciekawostki.

Powiązane projekty