Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bielańska 5

10 grudnia 2016 | 12.00 | Wstęp wolny

Czy istnieje specyfika architektury Gdańska? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie już 10 grudnia o godz. 12.00 podczas wykładu Architektura Gdańska przełomu XIX i XX wieku – gdańska czy niemiecka?, który poprowadzi prof. Małgorzata Omilanowska. 

Próby zdefiniowania tożsamości narodowej i regionalnej poprzez spuściznę kulturową towarzyszą badaniom nad sztuką, ale także kreowaniu współczesnej architektury w duchu historyzmu narodowego, już od XIX wieku. Miejscem, na przykładzie którego zjawiska te dają się zaobserwować szczególnie ostro jest Gdańsk, miasto o skomplikowanej tożsamości, wielokulturowej strukturze oraz bogatym dorobku architektonicznym, który był i jest wielokrotnie przedmiotem interpretacji bądź nadinterpretacji narodowościowych.

Architektura Gdańska od lat jest przedmiotem ożywionych dyskusji w środowisku gdańskim. Przedmiotem polemik stawały się ogólne próby zakreślania czynników i sposobów identyfikacji wizualnej, definicje przynależności kulturowej oraz określenia afiliacji historyczno-architektonicznych zasobu dziedzictwa kulturowego miasta. Szczególna uwaga poświęcona zostanie architekturze gdańskiej 2. połowy XIX wieku i problemom związanych z jej ówczesnymi i późniejszymi interpretacjami w kontekście identyfikacji regionalnej i narodowej. 

Cykl comiesięcznych sobotnich wykładów, w godzinach 12-14 ma stać się okazją do wspólnego namysłu historyków, badaczy architektury i sztuki, miłośników dziejów miasta i mieszkańców nad dawnym dziedzictwem artystycznym, losami budynków, dzieł i ludzi, różnorakimi tradycjami, mitami czy anegdotami.

Popołudniowe spotkania w kamienicy opatów pelplińskich już drugi sezon wpisują się w towarzyski kalendarz Gdańska, miasta-zabytku; miasta-legendy; miasta żywego; miasta, w którym chce się żyć…


10 grudnia 2016 r. | godz. 12.00 | Architektura Gdańska przełomu XIX i XX wieku – gdańska czy niemiecka? / prof. Małgorzata Omilanowska (Instytut Historii Sztuki UG; Instytut Sztuki PAN, Warszawa)

Powiązane projekty