Na przykładzie konkretnych doświadczeń nakreślę możliwe scenariusze przyszłości przestrzeni miejskiej korzystając z debaty o smart city jako papierka lakmusowego społecznej walki o kształt przyszłej przestrzeni miasta – mówi Krzysztof Gubański, socjolog miasta z Uniwersytetu Warszawskiego, który 27 lutego o godz. 18.00 poprowadzi wykład z cyklu Miasta, mity, mistyfikacje w IKM. Wstęp wolny.

– Technologiczny wyścig nie omija naszych miast. Miasto, organizm przekształcony w miasto – maszynę, to już nie kwestia przyszłości, ale obecnie wdrażanych technologii. Mimo, że historia urbanistyki zna rozmaite recepty na uzdrowienie miast, zaskakująco mało uwagi poświęca się idei smart city, nie jako technologicznemu gadżetowi, ale właśnie pewnemu paradygmatowi radykalnej (a jednocześnie niewidzialnej) przebudowy miast – mówi Krzysztof Gubański.

Prelegent opowie o tym, jakie są źródła tej koncepcji związane z przemianą modeli gospodarczych, polityk rozwojowych, kapitalizmem kognitywnym czy rolą jaką pełni współczesna przestrzeń miejska w globalnym łańcuchu wartości ziemi. Czy słuszne są obawy przed orwellowską rzeczywistością i oligopolem firm technologicznym? Czy rację mają cyfrowi anarchiści, zwolennicy otwartych danych liczący na demokratyzację miejskiego życia dzięki technologii?

Krzysztof Gubański, socjolog miasta, doktorant w Instytucie Socjologii UW. Aktualnie zajmuje się badaniem warszawskiego rynku nieruchomości z perspektywy socjologii i antropologii ekonomicznej. Interesuje się też społecznymi konsekwencjami technologii cyfrowych. Stypendysta programu „Diamentowy Grant” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odbył staż w College of Urban Planning and Public Policy University of Illinois (Chicago). Współautor projektów eksperckich i konsultacyjnych z zakresu polityki miejskiej.

 

Miasta, mity, mistyfikacje. Cykl wykładów 2018/2019

Wykłady odbywają się w środy w godz. 18.00 – 19.30. Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk, Długi Targ 39/40

12 grudnia, godz. 18.00, Aleksandria – metropolia Morza Śródziemnego, dr Łukasz Mikołaj Sadowski, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

9 stycznia, godz. 18.00, Piza – nie tylko „torre pendente”, dr Jacek Bielak Uniwersytet Gdański

27 lutego, godz. 18.00, Białe słonie smart city? Scenariusze przyszłości przestrzeni miejskiej, Krzysztof Gubański, Uniwersytet Warszawski

6 marca, godz. 18.00, Białe Miasta. Tel Awiw i Gdynia, dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska, Politechnika Gdańska, Weronika Szerle, Muzeum Miasta Gdyni

10 kwietnia, godz. 18.00, Klucze do Lejdy, Pavko Krajka

29 maja, godz. 18.00, Nagasaki – japońskie „okno na świat”, dr Łukasz Mikołaj Sadowski, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

 

Kuratorem cyklu Miasta, mity, mistyfikacje jest Hubert Bilewicz

Historyk sztuki, nauczyciel akademicki, edukator. Pracuje w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się badawczo m.in. historią szkoły sopockiej i gdańskiego środowiska artystycznego po 1945 roku. Interesują go zwłaszcza rozmaite (artystyczne i pozaartystyczne) uwikłania sztuki.

Powiązane projekty