Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40 80-830 Gdańsk
28 maja 2019, 18:00 - 28 maja 2019, 20:00

Podczas kolejnego spotkania z cyklu Akademia Gdańska poznamy znane postacie z historii kościoła św. Jana w Gdańsku – Cramer, Movius, Kantzler – i odkryjemy je na nowo. Spotkanie 28 maja poprowadzi Iwona Berent z Nadbałtyckie Centrum Kultury!

Kościół św. Jana w Gdańsku po wieloletnim zapomnieniu powrócił na szlak gotyckich zabytków miasta i od 7 lat można go zwiedzać i oglądać cenne dzieła sztuki sakralnej, które szczęśliwie ocalone z pożogi wojennej po 2012 roku wróciły na swoje historyczne miejsce. Najcenniejszym obiektem jest kamienny ołtarz główny wykonany w warsztacie Abrahama van den Blocke, ale są też liczne epitafia drewniane i kamienne poświęcone osobom w przeszłości związanym z kościołem św. Jana, a dzisiaj zupełnie zapomnianych. Podczas wykładu będzie się można bliżej poznać postacie Jana Jakuba Cramera, Tomasza Moviusa, Wawrzyńca Fabriciusa i inne osoby zasłużone w przeszłości dla świętojańskiej parafii, o czym świadczą dzieła sztuki im poświęcone.

Iwona Berent w 1995 r. ukończyła studia na kierunku Ochrona Dóbr Kultury w zakresie konserwatorstwa, na Wydziale Sztuk Pięknych , na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Początkowo pracowała w biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, w Wydziale Kultury, Urzędu Miasta Gdańska, następnie jako starszy inspektor ds. zabytków nieruchomych na terenie Głównego Miasta w Gdańsku, w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Od 1 IX 2006 r. pracuje w Nadbałtyckie Centrum Kultury jako kierownik Działu Opieki nad Zabytkami, w którym nadzoruje prace związane z odbudową kościoła św. Jana.

W 2005 r. otrzymała srebrną odznakę „Za opiekę nad zabytkami”, przyznawaną przez Ministerstwo Kultury. Natomiast w 2014 r. otrzymała nagrodę im. Prof. Jerzego Stankiewicza za koncepcję i realizację restauracji kościoła św. Jana w Gdańsku, przyznawaną przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki O/Gdańsk, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków O/Gdańsk, Sekcję Konserwatorów ZPAP O/Gdańsk.

//

O potędze królującego nad Zatoką Gdańską miasta nie decydowały strzeliste wieże kościołów, ani ilość majestatycznych budowli. Poprzez wieki gdańska sława był dziełem ludzi, których losy były ściśle z miastem splecione. Każda epoka miała swoją znaną lub popularną postać. Nie zawsze jednak pamięć o niej pozostała niezatarta.

6. edycja Akademii Gdańska dotyczyć będzie znanych i zapomnianych postaci gdańskich, które miały istotny wpływ na sztukę, kulturę i życie społeczne miasta. Atelier postaci Gdańska skrywa zapomniane, choć istotne nazwiska związane ze złotnictwem, fotografią, architekturą, Polonią Gdańską oraz z rozwojem prawno-administracyjnym czy polityką społeczną.

//

Harmonogram wykładów:

• 25 czerwca, Małgorzata Kolesińska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
• 24 września, Piotr Chruścielski, Muzeum Stutthof
• 29 października, Mieczysław Abramowicz, Muzeum Narodowe w Gdańsku
• 26 listopada, Beata Możejko, Uniwersytet Gdański
• 10 grudnia, Igor Hałagida, Uniwersytet Gdański

Koordynatorka cyklu: Dominika Ikonnikow

Instytut Kultury Miejskiej 2019