Facylitacja włączająca (CoResolve) zapewnia bezpieczne i ustrukturyzowane podejście w sytuacji różnicy zdań. Najbardziej wartościowa jest w niej możliwość przejścia poprzez (a nie ponad) to, co dzieli, do kreatywnych rozwiązań.

Celem warsztatów jest:

– zdobycie wiedzy o narzędziach facylitacji włączającej,

– zwiększenie rozumienia dynamiki grupowej w oporze, konflikcie i różnicy zdań,

– rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji zespołowych z wykorzystaniem różnicy zdań.

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego [pobierz] Formularz należy odesłać do 27.05.2018 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres:

Anna Urbańczyk Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, Numer faxu: 58 760 72 15. Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 29.05. 2018 r.

Małgorzata Borowska – facylitatorka i edukatorka z 14-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń komunikacyjnych. Certyfikowana trenerka STOP oraz facylitacji włączającej – jedna z dwóch osób posługujących się tą metodą w Polsce, dzięki wsparciu i zaangażowaniu Evens Foundation. Współautorka programu CoResolve Youth Speak, wykorzystującą CoResolve do pracy z różnicą zdań w zespołach klasowych. Prowadziła warsztaty z rozwiązywania konfliktów rówieśniczych dla młodzieży i rad pedagogicznych w szkołach wszystkich szczebli. Interesuje ją upełnomocnienie i włączający sposób pracy z grupami. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

WIĘCEJ INFORMACJI

Powiązane projekty