Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk

19 czerwca 2017, 17:00 - 19 czerwca 2017, 20:00

Prelekcja „GO – bezinteresowność, bezpośredniość i społeczeństwo obywatelskie” artystów Marka Rogulusa Rogulskiego oraz Henryka Kusia dedykowana będzie Witosławowi Czerwonce, po wystąpieniu odbędzie się panel dyskusyjny, w którym wezmą udział: M. Rogulski, Henryk Kuś, Sławomir Lipnicki, Kinga Jarocka, Anna Zelmańska-Lipnicka, Monika Zawadzka, Rafał Placek, Mikołaj Robert Jurkowski, Tamara Wyrzykowska oraz Piotr Wyrzykowski, moderator: Dorota Grubba-Thiede.

Spotkanie będzie odniesieniem do sytuacji artystycznej i kontrkulturowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zarazem dotyczy jednego z bardziej fascynujących artystów urodzonego na Węgrzech, Josepha Kosutha, którego słynne odejście od konceptualizmu na rzecz strategii „artysty jako antropologa” zainicjowało linię niezwykłych realizacji w otwartych przestrzeniach społecznych. Obok nich kluczowe miejsce zajmują teorie Kosutha, które hermeneutycznej analizie poddał ze znawstwem i naukową dyscypliną Henryk Kuś, niezwykle oryginalny, wybitny artysta i myśliciel, włączany m.in. do kręgu twórców „Foto – Obiektów”. Wykład pozwoli uczestnikom na odkrycie uśpionych związków strategii działań instalacyjnych Jospeha Kosutha wobec kwartałów miejskich, w przestrzeniach surowych, trudnych, „zranionych” na rzecz odnalezienia ich historii, może wręcz nasycenia pamięcią na przyszłość.

Wykład jest częścią wydarzeń dedykowanych pamięci przedwcześnie zmarłego w 2015 r. Witosława Czerwonki.

Witosław Czerwonka jest dla Trójmiasta prekursorem sztuki intermedialnej, intertekstualnej, rozciągającej się od wartości medytacyjnych do radykalnie krytycznych – aktywnych w świecie; niekiedy te antytezy spotykają się w jednym działaniu, wideo-instalacji czy environment. Jego wizja sztuki jako osmozy delikatnie, lecz nieobojętnie oddziałującej na odbiorców stała się katalizatorem wielu progresywnych poszukiwań jego uczniów, bądź osób, które poza uczelnią spotkają się z jego twórczością i jego osobistą, wynikającą też z wszechstronnego i aktualizowanego nieustannie oczytania: „komparatystyczno-filozoficzną” teorią sztuki. Tak jakby Witosław Czerwonka ustanawiał analityczną przestrzeń konstytuującą warunki dla istnienia i rozumienia aktualnych działań artystów młodszego pokolenia, która w różnorodności mądrych postaw, strategii i działań przybiera znamiona „implozji”. Implozje w rozumieniu Jerzego Ludwińskiego to odnoszące się do kultury współczesnej wybuchy do wnętrza, wybuchy wewnętrzne, pogłębianie sensów, niepoliczalne ich pomnażanie (J. Ludwiński 2013), a co się z tym wiąże – niemożność ustalenia (hierarchicznego) centrum, zarazem dostrzeżenie struktur niejako rizomatycznych – o których pisali Gilles Deleuze i Félix Guattari. W działaniach artystów, czy w projektach kuratorskich ostatnich lat, oprócz diagnozowanej przez Piotra Piotrowskiego agorafilii, można mówić o swoistych migracjach czy „noktowizoryjnym” pulsie, o anektowaniach mroków, marginesów, miejsc trudnych (non-sites), przywracaniu im – czy „wytrącaniu z nich” – znaczeń  – opowiada Dorota Grubba-Thiede.

 

O prowadzących:

Marek Rogulus Rogulski – uznany artysta, teoretyk, kurator problemowych wystaw, performer, muzyk eksperymentalny, twórca alternatywnych galerii m.in. C14, Spiż 7, i aktualnie Instytutu Cybernetyki Sztuki w Gdańsku Osowie. W panelu dyskusyjnym podejmie takie tematy jak: bezinteresowność, bezpośredniość czy społeczeństwo obywatelskie.

Henryk Kuś – dr nauk humanistycznych, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Od 1980 zajmuje się krytyką i teorią sztuki. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki w 2002. W 2008 otrzymał grant prowincji Gelderland (Holandia) na realizację wystawy „Młode Pokolenie” (wystawa w Lublinie i Arnhem). W 2013 stypendysta Marszałka Województwa Lubelskiego (wystawa „Simple Passed” – pracownia fotografii Teatru NN w Lublinie). Ostatnio prezentował swoje prace na wystawie „Foto- obiekt” eksponowanej w galeriach: „Propaganda” w Warszawie, 2013; CSW „Elektrownia” w Radomiu, 2013/2014; „Imaginarium” w Łodzi, 2014; BWA w Kielcach, 2014.  W swojej publikacji Fotografia – medium nie w pełni elastyczne pisał „ […] W dokonaniach wielu współczesnych twórców fotografii ucieka prawie wszystko; kształt przedstawień, ostrość, kompozycja.

O organizatorce:

Dorota Grubba-Thiede – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce na UMK w Toruniu, magister sztuki, magister Ochrony Dóbr Kultury, wykładowczyni w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz w Polskim Instytucie Studiów nad Sztuką Świata. Kuratorka wystaw, współtwórczyni ekspozycji Witosława Czerwonki, autorka cyklu wykładów-spotkań pt. „Kształty w strefach znaczeń – społeczne konteksty rzeźby współczesnej” (2014-2015). Zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami w zakresie sztuki współczesnej oraz jej upowszechnianiem.

Prelekcja i dyskusja są organizowane dzięki programowi Otwarty IKM, który zachęca do tworzenia wydarzeń przez wszystkie zainteresowane osoby. Na zgłoszenia i pomysły czekamy do 10-dnia każdego miesiąca. Informacje: www.otwarty.ikm.gda.pl.


Prelekcja i dyskusja „GO – bezinteresowność, bezpośredniość i społeczeństwo obywatelskie”, 19 czerwca, godz. 17.00, miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, wstęp wolny. 

Powiązane projekty