Instytut kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk

20 października 2017, 18:00 - 20 października 2017, 20:00

Marcela Minga i Robert Dolewski zapraszają 20 października o godz. 18.00 w ramach wydarzenia Otwartego IKM na wykład multimedialny poświęcony twórczości Güntera Grassa w kontekście filozoficznym.

W ramach prelekcji słuchacze będą mieli okazję spojrzeć na literaturę tworzoną przez Güntera Grassa w kontekście nowożytnej i współczesnej filozofii europejskiej. Przekonają się, jak charakterystyczna dla twórczości niemieckiego pisarza „radość opowiadania” nawiązuje między innymi do myśli Fryderyka Nietzschego Jacquesa Derridy, Paula Ricoeura czy Michaela Foucaulta. Na wykład złożą się też elementy multimedialne (zdjęcia, ilustracje, krótkie fragmenty dzieł filmowych oraz utworów muzycznych), ilustrujące przedstawiane treści filozoficzne.

Spotkanie to możliwość spojrzenia z nieco innej perspektywy na przesłanie zawarte w dziełach Grassa,  zarazem sposobność zdobycia nowych informacji w zakresie nowożytnej i współczesnej myśli humanistycznej.

O prowadzącym:

Robert Dolewski – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (specjalizacja: filozofia współczesna). W swojej pracy naukowej stara się łączyć różnorodne objawy współczesnej myśli Zachodu, w których kontekście stara się analizować kulturotwórczą aktywność człowieka. Od wielu lat zajmuje się popularyzacją filozofii, biorąc czynny udział w projektach naukowych i naukowo-artystycznych. Jako pracownik dydaktyczny związany z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadzi m.in. zajęcia z filozofii, socjologii, estetyki oraz antropologii kulturowej.

Organizator: Marcela Minga

Powiązane projekty