Przenieśmy się do dawnej stolicy Wietnamu Południowego już 7 grudnia o godz. 19.00. Saigon to miejsce, gdzie doszło do niezwykłego mieszania się kultur i cywilizacji.

Na historyczny krajobraz architektoniczny miasta złożyły się: tradycje lokalne, budownictwo chińskiej diaspory, wprowadzone przez Francuzów style europejskie (historyzm, eklektyzm, secesja, art déco) oraz realizacje architektów młodej republiki z lat 1954-1976. Mimo toczonych tu w 1968 roku ciężkich walk i ostatecznego przejęcia miasta przez komunistów Sajgon zachował zwarte kwartały dawnej zabudowy i wiele przykładów architektury wysokiej klasy. W ostatnich czasach przeprowadzono rewitalizację i odnowiono liczne obiekty.  Miasto noszące obecnie nazwę Ho Chi Minh cały czas pozostaje najważniejszym ośrodkiem południa kraju i nieformalnym rywalem obecnej stolicy kraju –  Hanoi.

Wykład o Sajgonie odbywa się w ramach cyklu Miasta, mity, mistyfikacje. O toposemiotyce w przestrzeni miejskiej.


Wykład Saigon (…) I’m still only in Saigon, dr Łukasza Mikołaja Sadowskiego (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi) już 7 grudnia o godz. 19.00 w IKM.

Powiązane projekty