Jakie problemy możemy napotkać w komunikacji między różnojęzycznymi partnerami? Jak je rozwiązywać? Jak komunikować się bardziej precyzyjnie? Język angielski w praktyce w projektach międzynarodowych to temat kolejnych warsztatów Akademii Active Citizens.

Szkolenie odbędzie się 19 – 20 listopada 2016 (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota), 10.00-15.00 (niedziela) w Gdańsku. Ilość miejsc jest ograniczona do 16 osób. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 listopada. Potwierdzenie udziału w warsztatach oraz ostateczną ich datę osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 14 listopada 2016.

Przyjrzymy się językowi używanemu w korespondencji międzynarodowej, poznamy zasady rządzące taką korespondencją. Wspólnie przeanalizujemy przykłady dobrej i niepoprawnej korespondencji i zdecydujemy, co mogłoby usprawnić naszą komunikację. Przeanalizujemy różnice między stylem formalnym i nieformalnym, zwrotami bezpośrednimi i pośrednimi oraz wyrażeniami idiomatycznymi i generycznymi. Przećwiczymy słownictwo przydatne w różnych aspektach korespondencji: formach grzecznościowych, wyrażeniach negocjujących, analizie i opisie różnorodnych danych. Porozmawiamy też o sposobach samodzielnego poszerzania kompetencji językowych.

Uczestniczki i uczestnicy powinni posiadać znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1 według CEFR (opis skali: http://www.cambridgeenglish.org/cefr/). Jako że warsztaty odbywają się w języku angielskim, uczestniczki i uczestnicy odniosą największą korzyść, jeśli ich znajomość języka jest przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym umożliwiającym zrozumienie wykładu i prowadzenie rozmowy. Przed i po warsztatach dostępny będzie test do indywidualnego wykonania i sprawdzenia w celu oceny postępów.

Osoba prowadząca:
Dorota Skowrońska – lektorka i tłumaczka języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu indywidualnym i grupowym. Prowadzi zajęcia dla instytucji publicznych i firm prywatnych w zakresie ogólnego i biznesowego angielskiego oraz języka specjalistycznego (media, medycyna, energetyka, budownictwo, literatura i inne). Posiada wykształcenie filologiczne (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Gdański), certyfikaty językowe i przygotowanie pedagogiczne.


Pliki do pobrania:

Szczegółowe informacje o warsztacie (plik docx)

Formularz zgłoszeniowy (plik docx)

Wypełniony formularz należy odesłać do 4 listopada na adres e-mail: anna.urbanczyk@ikm.gda.pl lub pocztą na adres: Anna Urbańczyk Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Numer faxu: 58 760 72 15.

Test umiejętności (plik docx)

Prosimy o wypełnienie testu i przesłanie go razem z formularzem zgłoszeniowym.


Warsztaty z języka angielskiego przy projektach międzynarodowych w ramach Akademii Active Citizens, 19 – 20 listopada. Zapisy do 4 listopada.

Powiązane projekty