W marcu zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na warsztaty w ramach Akademii Active Citizens do udziału w warsztatach Mobbing i dyskryminacja w pracy. Aspekty prawne i psychologiczne przeciwdziałania, prowadzone przez Grzegorza Ilnickiego. Spotkanie odbędzie się 17-18 marca (sobota-niedziela). Wymagane wcześniejsze zapisy.  

Warsztaty mają przygotować osoby uczestniczące do prawidłowego diagnozowania i reagowania na sytuacja mobbingowe i dyskryminację w miejscu pracy. W trakcie dwudniowych zajęć zostaną pokazane typowe zachowania niepożądane w miejscu pracy, z którymi można spotkać się we własnej działalności zawodowej oraz szczególnie w ramach rzecznictwa na rzecz osób poszukujących pomocy u organizacji pozarządowej. Warsztat nakierowany jest na praktyczne zrozumienie problemów, zbudowania ich świadomości oraz kształtowania umiejętności reagowania na zachowania przemocowe w miejscu pracy. Szczególny nacisk zostanie położony na problemy takie jak nękanie, zastraszanie, przemoc psychiczna, fizyczna, ekonomiczna i seksualna w miejscu pracy oraz sposoby reagowania na nie.

Cel szkolenia:

  • zapoznanie się z definicjami mobbingu, molestowania, molestowania seksualnego i innych form dyskryminacji na tle niepożądanych zachowań w miejscu pracy,
  • zwiększenie świadomości własnych możliwości przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym w organizacji oraz dostępnych narzędzi wsparcia osób, które są nimi dotknięte,
  • refleksja nad własną postawą w sytuacji konfliktu i przemocy w miejscu pracy,
  • zapoznanie z orzecznictwem sądów pracy oraz Sądu Najwyższe i praktycznymi wnioskami, które z nich płyną,
  • zapoznanie z możliwościami reagowania na błędne oskarżenia oraz zasadami reagowania na fałszywe ofiary mobbingu lub dyskryminacji,
  • zrozumienie wymogów prawnych i procesowych dla uzyskania sądowej ochrony praw osób mobbowanych lub dyskryminowanych,
  • zwiększenie świadomości na temat obowiązków pracodawców w zakresie gwarantowania miejsca pracy wolnego od mobbingu lub dyskryminacji.

POBIERZ: Mobbing i dyskryminacja formularz zgłoszeniowy

Formularz należy odesłać do 11 marca 2018 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres: Anna Urbańczyk, Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Potwierdzenie udziału w warsztatach  osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 13 marca 2018. Zajęcia są bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe i wegański obiad – w pierwszym dniu szkolenia.

Osoba prowadząca: 

Grzegorz Ilnicki – prawnik, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się obsługą prawną instytucji i podmiotów gospodarczych. Współpracuje z zarządami spółek kapitałowych jako Doradca Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Mobbingowych i Dyskryminacyjnych lub jako Ombudsman ds. Równego Traktowania. Posiada bogate doświadczenia w sprawach związanych z prowadzeniem zwolnień grupowych.

Więcej informacji

Powiązane projekty