Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40

25 września 2016 | 23:59

Zapraszamy do składania propozycji warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które towarzyszyć będą tegorocznej edycji festiwalu „Królestwo (60,8 m n.p.m.)” odbywającej się na Biskupiej Górce.
Biskupia Górka jest miejscem wyjątkowym i tajemniczym. Mając na uwadze jej charakterystykę organizatorzy zachęcają do składania projektów, które oparte będą na eksploracji, spacerach, zaglądaniu, znajdowaniu i odkrywaniu tego niezwykłego miejsca. Na zgłoszenia projektów czekamy do 25.09.2016.

NARRACJE są „o opowiadaniu”. Warto w składanych propozycjach położyć nacisk na próbę rozpoznania tego, co dzielnica nam „opowiada”, a także tego, co i kto artykułuje tę opowieść (architektura, znaki – szyldy, pomniki, dekoracje, nazwy ulic – topografia, mieszkańcy, przyroda). NARRACJE są także próbą tłumaczenia i interpretowania miasta i jego poszczególnych dzielnic. W proponowanych projektach należy skupić się na tym, w jaki sposób można „opowiadać” Biskupią Górkę przez teksty, rysunki, weduty, mapy, punkty widokowe, przewodniki, spacery, elementy symboliczne wyrażające tożsamość dzielnicy. Należy zwrócić uwagę na to, jak zorganizowane jest życie społeczne na Biskupiej Górce: struktury, organizacje (Stowarzyszenie WAGA), instytucje (policja, Zbór Zielonoświątkowców), lokalny biznes, nieformalne grupy przyjaciół, ale i przestrzenie: zamknięte i otwarte, podwórka, zadbane ogrody, nieformalne przybudówki, garaże.

W zgłoszeniach prosimy zamieścić: opis projektu wraz z nazwą (max ½ strony), szacowany budżet (wraz z wynagrodzeniem), niezbędne materiały warsztatowe i sprzęt, krótkie bio oraz kontakt telefoniczny i e-mailowy zgłaszającego.


Artystyczne instalacje i interwencje zamienią 21 i 22 października Biskupią Górkę w „Królestwo (60,8 m n.p.m.)”. Zgłoszenia oraz ewentualne pytania należy przesłać na adres: edukacja@ggm.gda.pl do 25.09.2016.

Powiązane projekty