„Największa inwestycja Wybrzeża” budowa Grunwaldzkiej Dzielnicy Mieszkaniowej 1950-1963 w ramach AR.C.H.ETHICS – Kłopotliwe dziedzictwo. Cykl wykładów o Historii i Etyce w architekturze. 

Gość Klaudiusz Grabowski (Muzeum Gdańska) 

 organizacja: IKM, Biuro Architekta Miasta 

5 czerwca 2024, g.17 wykład Klaudiusza Grabowskiego 

 

Wstęp wolny

 

Miasto Gdańsk bierze udział w projekcie AR.C.H.ETHICS – Dissonant Heritage. Europejskie kłopotliwe dziedzictwo jako laboratorium demokracji realizowanego w ramach europejskiej sieci URBACT. Prace obejmują rozpoznanie gdańskich zabytków architektury socrealizmu oraz stworzenie sieci interesariuszy i zebranie ich spostrzeżeń dotyczących historii, współczesności i przyszłości kluczowych obiektów. Materiały z kwerend archiwalnych, wizyt terenowych i spotkań informacyjnych posłużą do stworzenia planu działania, który będzie stanowił wytyczne projektowe dla działań planistycznych, inwestycyjnych i społecznych realizowanych przez Miasto Gdańsk.