Spotkania o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu w kontekście wody.

Wydarzenie w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski.

 

„Turning the Tide” to ambitny i transdyscyplinarny projekt naukowo-artystyczny, który ma na celu twórczą reakcję na zagrożenia związane z kryzysem klimatycznym, takie jak wzrost poziomu mórz, zabezpieczenie zasobów wody pitnej, erozja wybrzeży, zwiększona intensywność i częstotliwość powodzi, oraz wiele innych. Projekt angażuje lokalne społeczności, wzmacnia niewysłuchane głosy oraz zwiększa świadomość znaczenia działań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. Poza Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, w projekcie biorą udział partnerzy z czterech krajów europejskich: Intercult ze Szwecji, Artit z Grecji, Wiener Bildungsakademie z Austrii, DEAR HUNTER z Holandii; we współpracy z Fablevision Scotland i siecią River//Cities.

Gdańsk, ze swoją bogatą historią i tętniącym życiem krajobrazem miejskim, jest jednym z liderów w podejmowaniu wieloaspektowych decyzji odpowiadających na zmiany klimatu. Tkanka miejska, głęboko związana z otaczającym ją środowiskiem naturalnym, zmaga się ze skutkami zmian klimatycznych spowodowanymi zarówno przez zjawiska naturalne, jak i działalność człowieka. Zrozumienie i łagodzenie tych skutków ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia odporności i zrównoważonego rozwoju Gdańska w obliczu niepewności środowiskowej.

International Lab zgromadzi szerokie grono uczestników – przedstawicieli instytucji, uczelni, instytutów badawczych oraz artystów i działaczy sektora kultury.
Spotkanie ma na celu promowanie i popularyzację badań w dziedzinach związanych ze współczesnymi wyzwaniami ekologicznymi, urbanistycznymi i społecznymi w kontekście zmian klimatu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym ważnym wydarzeniu!

Wstęp wolny. W ramach sympozjum zapewniamy przerwy kawowe oraz wegetariański lunch.

 

Wstęp wolny.