Od lipca w ramach Pracowni Nowych Mediów w Medialabie Gdańsk pracujemy nad odszyfrowaniem rękopisu Christiana Fischera, który podczas podróży po Europie w latach 1727-30, którą odbywał z Jacobem Gerlachem, prowadził dziennik. Dr Katarzyna Pękacka-Falkowska koordynuje pracę zespołu tłumaczy. Treść manuskryptu po transkrypcji chcemy udostępnić w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Przetłumaczona treść będzie też bazą i inspiracją do dalszych działań. UWAGA! ZMIANA GODZINY! Startujemy o 20.00.

Niniejsza rozmowa odbywa się w ramach cyklu wydarzeń pod wspólną nazwą #medialabirynty, które dotyczą humanistyki cyfrowej, nowych technologii i mediów i ich wykorzystania w kulturze.
Pracę tłumacza porównałabym do pracy przewodnika turystycznego. Obserwując turystów, w szczególności zagranicznych, oprowadzanych przez przewodników, myślę sobie, że ich wiedza o poznawanym kraju w zasadzie zależy od tego czego dowiedzą się od tej jednej osoby. Czy przewodnicy zdają sobie sprawę jak wielka spoczywa na nich odpowiedzialność? Ci dobrzy na pewno tak! Od tłumacza natomiast zależy jak czytelnik odbierze tekst, czy mu się spodoba, czy wiernie odda styl pisarza itd. Od tłumacza tekstów historycznych dodatkowo zależą … bez mała losy świata! Bo przecież historia jaką znamy oparta jest o fakty zawarte w starodrukach, aktach prawnych, listach itp., które ktoś kiedyś dla nas rozczytał, przetłumaczył. A my ufamy, że zrobił to dobrze. Przez co historyk, tłumacz jest dla nas jak ten przewodnik dla turysty. Ufamy mu i spijamy słowa z jego ust – bo trochę nie mamy wyboru, a trochę jest to dla nas wygodne.
O odpowiedzialności w pracy, o wyzwaniach i trudnościach z jakimi się spotyka oraz o niespodziankach jakie kryją się w przepastnych bibliotecznych i archiwalnych magazynach i czy można tam znaleźć jeszcze jakieś skarby, opowie nam dr Katarzyna Pękacka – Falkowska w rozmowie z Aną Matusevic – koordynatorką gdańskiego festiwalu Odnalezione w Tłumaczeniu.
dr Katarzyna Pękacka-Falkowska – Aabsolwentka historii i socjologii, adiunkt w Katedrze Historii i Filozofii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Autorka, redaktorka oraz tłumaczka licznych prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii medycyny i przyrodoznawstwa. Pisała m.in. o gdańskich uczonych Jacobie i Johannie Philippie Breyne’ach, Christophie i Johannie Christophie Gottwaldach oraz Danielu Gödtkem. Dla nas koordynuje pracę zespołu badawczego zajmującego się transkrypcją i tłumaczenie rękopisu Christiana Fischera, będącego dziennikiem z podróży Jacoba Gerlacha w latach 1727-30.
Ana Matusevic – Absolwentka filologii rosyjskiej i politologii na Uniwersytecie Gdańskim, ukończyła studium Zarządzania organizacjami pozarządowymi w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Wcześniej tłumaczka i koordynatorka projektów skierowanych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, obecnie specjalistka ds. promocji i organizacji projektów literackich w Instytucie Kultury Miejskiej m.in. Europejskiego Poety Wolności i Spotkań Tłumaczy Literatury Odnalezione w tłumaczeniu.
Instytut Kultury Miejskiej 2019