Prowadząca(y)
Kamila Chomicz
Dla kogo
dla dzieci 6+ z osobą dorosłą
20 maja
15:00-17:00
Wstęp – bezpłatne,
obowiązują zapisy:
od 13 maja 2024 na stronie IKM: www.bilety.ikm.gda.pl oraz w siedzibie Instytutu, w Punkcie Informacji Kulturalnej

Z okazji Święta Pszczół 20 maja, Kamila Chomicz stworzy instalację artystyczną w formie poczęstunku. Na stole znajdą się owoce, orzechy oraz pożywienie, których powstanie zależne jest od owadów zapylających. Częścią instalacji będzie również galeria małych pszczół stworzona przez dzieci uczestniczące w wydarzeniu. Te artystyczne dzieła powstaną wcześniej podczas zajęć prowadzonych przez Kamilę. Podczas spotkania goście będą rozwiązywać zagadki związane z procesem zapylania, owadami zapylającymi oraz cyklem rozwojowym roślin uprawnych. Prowadząca spotkanie zaprezentuje swoje autorskie zdjęcia rzadkich gatunków dzikich pszczół. Wydarzenie ma na celu podkreślenie symbiozy między ludźmi a dzikimi owadami zapylającymi oraz promowanie troski o przyrodę jako formy integracji społecznej. Uczestniczące w spotkaniu dzieci z Polski i Ukrainy będą miały okazję do integracji kulturowej poprzez wspólne działania oraz prezentacje swoich prac. Celem stworzenia tej instalacji jest ukazanie piękna ziemskiego ekosystemu w kontekście ludzkiego życia, podkreślając znaczenie równowagi w przyrodzie dla ludzkiego zdrowia.

Prowadząca:

Kamila Chomicz – jest absolwentką biologii (UG), Akademii Filmu i Telewizji (Warszawa), uczęszczała do Gdańskiego Studium Fotografii. Nagrywa filmy, robi zdjęcia, organizuje warsztaty i spotkania, etc. Tworzy różnego rodzaju kampanie edukacyjne i projekty społeczno-artystyczne, w których to stara się w kreatywny i ciekawy sposób opowiedzieć o ważnych dla niej sprawach. Współpracuje z różnymi instytucjami, organizacjami i niezależnymi artystami, część projektów realizuje niezależnie, a część w ramach działalności Fundacji MI-RO-RO. Dwa najważniejsze projekty realizowane w ostatnich latach to Głos laguny oraz Bees on my way.

 

Edycja programu Otwarty IKM finansowana z dotacji Miasta Gdańska w ramach programu ProfiKultura- Program Profilaktyki Uzależnień Cyfrowych sfinansowano w ramach Gminnego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska.