Prowadzący:
Jeremy Goren, John Jannone (AnomalousCo)
Wstęp – bezpłatne,
obowiązują zapisy:
od 8 maja 2024 na stronie IKM: www.bilety.ikm.gda.pl oraz w siedzibie Instytutu, w Punkcie Informacji Kulturalnej

 

Zebra 2.0

…zwyczajna, egzystencjalna, imigracyjno-technologiczna komedia romantyczna science fiction.

Napisana przez Savianę Stanescu

W reżyserii Jeremy’ego Gorena

Występują: Timothy Edwarda Craiga („AI”) oraz Alina Mihailevschi („Zina”)

Projekt video: John Jannone, Michi Zaya, Amy Liou

Scenografia: Xinan Helen Ran

Reżyseria świateł: Duncan Davies

Muzyka: Ras Badejo

Zdjęcia i montaż: Matt Lewis/Sound Flash Films

Kierownik produkcji: Erika Bracy

Wyprodukowany przez AnomalousCo, Wistaria Project i The Romanian Cultural Institute

Wydarzenia w Gdańsku wyprodukowane przez Zofię Bartoś

 

Prezentowane nagranie przedstawia występ na festiwalu ICE FACTORY w The New Ohio Theatre w Nowym Jorku, USA, nakręcony przez Moti’ego Margolin w lipcu 2023 roku.

Zebra 2.0, sztuka Saviany Stanescu, to porywający i wzruszający transmedialny spektakl, podejmujący dyskursy sztucznej inteligencji i człowieczeństwa, imigracji i przynależności, symulacji i świadomości poprzez uroczo zabawną historię przyjaźni między imigrantką a sztuczną inteligencją, której biuro sprząta co wieczór. Zina po raz pierwszy spotyka Ala, gdy ten analizuje piksele na zebranych zdjęciach zebr. Sztuczna inteligencja jest w stanie komunikować się z ludzkim użytkownikiem w bardzo podstawowy sposób i pojawia się tylko na dużym monitorze komputera. W ciągu 50 nocy Al i Zina wciągają nas w swoją opowieść o języku, nauce, i miłości. W miarę jak ten intymny rom-com zbliża się do punktu kulminacyjnego, bohaterowie stopniowo stają się wciągnięci w filmową komedię romantyczną, wyświetlaną w przestrzeni teatralnej, gdzie w końcu mogą spotkać „na żywo”. Czy tych dwoje odmieńców znajdzie spełnienie w tym pokręconym (cyfrowym) świecie?

Zebra 2.0 

…just your typical, existential, A.I.-immigrant sci-fi romcom.

By Saviana Stanescu

Directed by Jeremy Goren

Performed by Timothy Edward Craig (“AI”) and Alina Mihailevschi (“Zina”)

Projection/Video Design: John Jannone, Michi Zaya, Amy Liou

Scenic Design:  Xinan Helen Ran

Lighting Design: Duncan Davies

Music/Sound Design: Ras Badejo

Final video Camera and Editing: Matt Lewis/Sound Flash Films

Production Stage Manager: Erika Bracy

Produced by AnomalousCo, Wistaria Project, and The Romanian Cultural Institute

Events in Gdańsk produced by Zofia Bartoś

Presented video is of the performance at the ICE FACTORY Festival at The New Ohio Theatre in New York City, USA, filmed by Moti Margolin in July 2023.

Zebra 2.0, a play by Saviana Stanescu, is a mind-bending, heart-rending transmedial performance, engaging questions of artificial intelligence and humanity, immigration and belonging, simulation and consciousness.  It tells the charmingly funny story of an uncanny friendship between an immigrant woman and the AI whose office she cleans every night. Zina first meets Al as it analyzes pixels in crowdsourced photographs of zebras. AI is able to communicate with a human user in very basic ways and appears only on a large computer monitor. Over the course of 50 nights, Al and Zina swirl us through their tale of language, learning – and love. As this intimate rom-com moves towards its climax, the characters become gradually subsumed into a romantic-comedy film, projected in the playing space, where they can finally meet “IRL”. Will these two misfits find fulfillment in this crazy, mixed-up (digital) world?

Zebra 2.0 powstała na zamówienie Transforma Theatre z okazji inauguracyjnego Festiwalu Nauki w Teatrze w Nowym Jorku w 2021 roku. Rozwój Zebry 2.0 był wspierany przez North American Cultural Laboratory Deep Space Residency.

Rozmowa i demonstracja technologii: Po projekcji reżyser Jeremy Goren i projektant technologii John Jannone odsłonią kulisy centralnej konfiguracji technologii live-feed używanej do ożywienia AI w Zebrze 2.0. Będą również dyskutować o podejściu do korzystania z mediów interaktywnych w teatrze i innych tematach podejmowanych przez Zebrę 2.0, w tym równości w dostępie do technologii i kwestiach imigracji.

Zebra 2.0 was commissioned for the inaugural Science in Theatre Festival by Transforma Theatre in New York in 2021. Development of Zebra 2.0 was supported by a North American Cultural Laboratory Deep Space Residency.

Talkback and Tech Demo: After the projection, director Jeremy Goren and tech designer John Jannone will pull back the curtain on the central live-feed tech setup used to bring AI to life in Zebra 2.0. They’ll also discuss approaches to using interactive media in theatre and other themes from Zebra 2.0, including equity in tech access and questions of immigration.

JEREMY GOREN [Reżyser/Współproducent] pedagog, artysta i administrator teatralny. Współdyrektor artystyczny AnomalousCo od 2022 roku, Master Artist Lincoln Center Directors Lab, Rezydent Alivewire Theatrics A/M/P, wieloletni rezydent w The Center at West Park, czterokrotny stypendysta LEIMAY, dwukrotny rezydent w NACL. Wcześniej dyrektor zarządzający Teatru Terra Incognita (P. Klimovitskaya) oraz prowadzący organizator oddziału USA projektu Open Choir Centrum Jerzego Grotowskiego i Thomasa Richardsa. Współtwórca Projektu Wistaria, w ramach którego jego twórczość została opisana jako: „Prawdziwie eksperymentalne i porywające doświadczenie… Awangarda, ale głęboko odczuwalna…” (Flavorpill). Pracuje z młodzieżą, szkoli aktorów w każdym wieku, publikował pisma w języku angielskim i hiszpańskim, głównie o teatrze, filmie i imigracji. Posiada licencjat z języka i literatury hiszpańskiej oraz studiów latynoamerykańskich Brandeis University i tytuł Magistra MFA w sztuce performance i mediach interaktywnych, CUNY Brooklyn College. www.jeremygoren.com

JOHN JANNONE [Projektant i operator wizualizacji] Profesor Emerging Media w Brooklyn college – konsultant ds. technologii i A.I. Kompozytor, producent filmowy, animator i projektant wizualizacji dla teatru i tańca. Jego doświadczenie obejmuje sztukę performatywną, muzykę improwizowaną, projektowanie interaktywne, efekty wizualne i obliczenia fizyczne. www.jann.one

SAVIANA STANESCU [dramaturżka] to współczesna, wielokrotnie nagradzana rumuńska dramatopisarka, poetka i ARTywistka mieszkająca w Nowym Jorku, autorka sztuk teatralnych: „Aliens with Extraordinary Skills”, „Ants”, „Lenin’s Shoe”, „Hurt”, „Useless, „Toys” i wielu innych dramatów skupiających się na doświadczeniach imigrantów. Zdobywczyni nagrody New York Innovative Theatre Award za wybitną sztukę („Waxing West”) i nagrody UNITER dla najlepszej rumuńskiej sztuki roku („Inflatable Apocalypse”). Ma na swoim koncie ponad 15 wydawnictw teatralnych i poetyckich, napisanych w języku angielskim i rumuńskim, przetłumaczonych i wydanych na całym świecie. Inne wyróżnienia: Fulbright, Indie Theatre Hall of Fame, John Golden Award, KulturKontakt, Marulic Prize dla najlepszego europejskiego spektaklu radiowego. Dramaty Saviany są produkowane na off-Broadwayu, lokalnie i na całym świecie. Uzyskała tytuły magistra sztuk teatralnych oraz magistra studiów performatywnych na Uniwersytecie Nowojorskim NYU, a obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny dramatopisarstwa i teatru współczesnego w Ithaca College.

AnomalousCo to feministyczny, transdyscyplinarny kolektyw performerski tworzący autorski teatr w Nowym Jorku, prowadzony przez kobiety, w którym dominują kobiety queer. Ich twórczość funkcjonuje na styku dramatu, nowych mediów, sztuk cyrkowych, teatru muzycznego oraz instalacji i performansów immersyjnych. Tworzą zarówno w ramach procesów improwizowanych, jak i z gotowych materiałów. Oprócz występów główną częścią programu kolektywu jest docieranie do społeczności i zaangażowanie w celu wywarcia pozytywnego wpływu na społeczeństwo oraz edukacji mieszkańców i gości Nowego Jorku.

JEREMY GOREN [Director/Co-Producer] is an theatre administrator, interdisciplinary artist and educator. Co-Artistic Director of AnomalousCo since 2022, he has been a Lincoln Center Directors Lab Master Artist, Alivewire Theatrics A/M/P Resident, long-time Resident Artist at The Center at West Park, and four times a LEIMAY Fellow, and received two residencies at NACL. Formerly Managing Director of Terra Incognita Theater (P. Klimovitskaya) and the Lead U.S. Organizer of the Open Choir project of The Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Jeremy also co-created Wistaria Project where his work has been called: „A truly experimental and immersive experience…. Avant-garde yet deeply felt….” (Flavorpill) He also works with youth, trains actors of all ages, and has published writing in English and Spanish, primarily about theatre, film, and immigration. BA in Spanish Language and Literature and Latin American Studies, Brandeis University. MFA in Performance and Interactive Media Arts, CUNY Brooklyn College. www.jeremygoren.com

 

JOHN JANNONE [Live visuals designer/operator] – Professor of Emerging Media at Brooklyn college – Technology and A.I. consultant. John is a composer, film producer, animator, and projection designer for theater and dance. His background spans performance art, improvised music, interactive design, visual effects, and physical computing. www.jann.one

SAVIANA STANESCU [Playwright] is a cutting-edge, award-winning Romanian playwright, poet, and ARTivist based in NY, author of Aliens with Extraordinary SkillsAnts, Lenin’s Shoe, Hurt, UselessToys, and many other plays centering the immigrant experience. Winner of New York Innovative Theatre Award for Outstanding Play (Waxing West) and UNITER Award for Best Romanian Play of the Year (Inflatable Apocalypse), Saviana has published over 15 books of plays and poetry, written in English and Romanian, translated and produced around the world. Other honors: Fulbright, Indie Theatre Hall of Fame, John Golden Award, KulturKontakt, Marulic Prize for Best European Radiodrama, Inaugural Audrey Residency with New Georges, etc. Saviana’s plays have been developed/produced off-Broadway at Women’s Project, La MaMa, 59E59, NYTW, EST, HERE, New Georges, The New Group, Lark; regionally at the Hangar Theatre, Cherry Artspace, Civic Ensemble, Know Theatre, B Street Theatre, Traveling Jewish Theatre; and globally at Teatro La Capilla in Mexico City, Teatrul Odeon in Bucharest, Dramalabbet in Stockholm, etc. She holds an MFA in Dramatic Writing and an MA in Performance Studies from New York University, and currently works as Associate Professor of Playwriting and Contemporary Theatre at Ithaca College.

AnomalousCo is a predominantly queer/woman-led, feminist, transdisciplinary performance collective, collaboratively creating original work at the intersection of drama, new media, circus arts, installation, immersive performance, and music theatre. We are a theatre without borders: intercultural, international, and multilingual. We are committed to foregrounding minoritarian voices around the globe, to amplifying the voices of women, and to adhering to a collaborative ethos: distributed leadership models, group decision making, and networked structures of cooperation. With a core team based in the US (New York), we maintain collaborative partnerships across the globe.