Warsztaty w języku angielskim. Wydarzenie tłumaczone na język polski

Wstęp
Bezpłatne
Zapisy
Warsztaty w języku angielskim. Wydarzenie tłumaczone na język polski. Obowiązują bezpłatne zapisy na stronie IKM od 8 maja 2024: www.bilety.ikm.gda.pl oraz w siedzibie Instytutu, w Punkcie Informacji Kulturalnej.
Prowadząca(y)
Jeremy Goren, John Jannone

 

Zebra 2.0 – warsztaty

„Collaborative Devising with Technology and Humans.” to warsztaty prowadzone przez Jeremy’ego Gorena i Johna Jannone’a, które dają możliwość zbadania zaangażowania ludzi i technologii w sztukę performatywną. Uczestnicy będą mieli okazję wypróbować w niektóre z technologii live-feed używanych na scenie w spektaklu Zebra 2.0, a także zbadać podejścia do pracy z technologią, tworząc własne małe sceny. Techniki performatywne pochodzą m.in. z tradycji Grotowskiego i Meyerholda. Przeznaczone zarówno dla profesjonalnych twórców teatralnych, jak i amatorów (18+).

Warsztaty prowadzone w języku angielskim.

May 23rd, 2024: Zebra 2.0 -workshop

“Collaborative Devising with Technology and Humans.” is a workshop delivered by Jeremy Goren and John Jannone that provides an opportunity to explore the engagement of humans and technology in performance. Participants will have an opportunity to engage with some of the live-feed technology used on stage in Zebra 2.0, as well as explore approaches to devising with tech by creating mini performances of their own. Performing techniques come through the traditions of Grotowski and Meyerhold, among others. Intended for the general public (18+) and theatre professionals.

JEREMY GOREN [Reżyser/Współproducent] pedagog, artysta i administrator teatralny. Współdyrektor artystyczny AnomalousCo od 2022 roku, Master Artist Lincoln Center Directors Lab, Rezydent Alivewire Theatrics A/M/P, wieloletni rezydent w The Center at West Park, czterokrotny stypendysta LEIMAY, dwukrotny rezydent w NACL. Wcześniej dyrektor zarządzający Teatru Terra Incognita (P. Klimovitskaya) oraz prowadzący organizator oddziału USA projektu Open Choir Centrum Jerzego Grotowskiego i Thomasa Richardsa. Współtwórca Projektu Wistaria, w ramach którego jego twórczość została opisana jako: „Prawdziwie eksperymentalne i porywające doświadczenie… Awangarda, ale głęboko odczuwalna…” (Flavorpill). Pracuje z młodzieżą, szkoli aktorów w każdym wieku, publikował pisma w języku angielskim i hiszpańskim, głównie o teatrze, filmie i imigracji. Posiada licencjat z języka i literatury hiszpańskiej oraz studiów latynoamerykańskich Brandeis University i tytuł Magistra MFA w sztuce performance i mediach interaktywnych, CUNY Brooklyn College. www.jeremygoren.com

JOHN JANNONE [Projektant i operator wizualizacji] Profesor Emerging Media w Brooklyn college – konsultant ds. technologii i A.I. Kompozytor, producent filmowy, animator i projektant wizualizacji dla teatru i tańca. Jego doświadczenie obejmuje sztukę performatywną, muzykę improwizowaną, projektowanie interaktywne, efekty wizualne i obliczenia fizyczne. www.jann.one

JEREMY GOREN [Director/Co-Producer] is an theatre administrator, interdisciplinary artist and educator. Co-Artistic Director of AnomalousCo since 2022, he has been a Lincoln Center Directors Lab Master Artist, Alivewire Theatrics A/M/P Resident, long-time Resident Artist at The Center at West Park, and four times a LEIMAY Fellow, and received two residencies at NACL. Formerly Managing Director of Terra Incognita Theater (P. Klimovitskaya) and the Lead U.S. Organizer of the Open Choir project of The Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Jeremy also co-created Wistaria Project where his work has been called: „A truly experimental and immersive experience…. Avant-garde yet deeply felt….” (Flavorpill) He also works with youth, trains actors of all ages, and has published writing in English and Spanish, primarily about theatre, film, and immigration. BA in Spanish Language and Literature and Latin American Studies, Brandeis University. MFA in Performance and Interactive Media Arts, CUNY Brooklyn College. www.jeremygoren.com

JOHN JANNONE [Live visuals designer/operator] – Professor of Emerging Media at Brooklyn college – Technology and A.I. consultant. John is a composer, film producer, animator, and projection designer for theater and dance. His background spans performance art, improvised music, interactive design, visual effects, and physical computing. www.jann.one